Prospectus

nl en

Berber, taal en cultuur

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Berbers (Imazighen) maken ongeveer een derde uit van de bevolking van Marokko en een kwart van de bevolking van Algerije. De meeste Marokkanen in Nederland hebben een Berber-achtergrond. In dit college wordt een overzicht geboden van de taal en cultuur van Berbers in verleden en heden.
In het laatste decennium heeft het Berber aan belang toegenomen. Onder druk van Berberse nationale groeperingen is het nu een officiële taal in Marokko en Algerije, en speelt het een belangrijke rol in het nieuwe Libië.
Berbertalen zijn zeer verschillend van het Arabisch – in feite zijn Nederlands en Russisch nauwer aan elkaar verwant dan Berber en Arabisch. Berber wordt al sinds de Oudheid geschreven, en vanaf de Middeleeuwen bestaat er een doorlopende traditie om Berber in Arabisch schrift te schrijven. Bovendien bestaat er een inheems schrift dat bij de Tuaregs in de centrale Sahara bewaard is gebleven end at sinds kort ook elders wordt ingevoerd.
Er bestaat veel mis-informatie over het Berber, en wie het internet opgaat kan de meest fantastische verhalen te horen krijgen. Dit college heeft tot doel op wetenschappelijk verantwoorde wijze de Berberse taal en cultuur voor te stellen.

In dit college gaan we in op onderwerpen als:

  • verspreiding en diversiteit van Berbertalen

  • Berber en Arabisch: diglossie en meertaligheid

  • Berber en Berbers in de oudheid en de middeleeuwen

  • Waren de oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden Berbers?

  • Traditionele maatschappijstructuren

  • Traditionele literatuur

  • De ontwikkeling van Berbernationalisme: taal als identiteit

  • De moderne Berberse literatuur

  • Berber en emigratie

Het college is bedoeld voor eenieder die meer wil weten over deze fascinerende cultuur. Het levert belangrijke achtergrondinformatie voor studenten migratiestudies, Midden-Oosten-studies en Afrikaanse talen en culturen. Het college is bovendien interessant voor studenten met een Marokkaanse achtergrond.

Leerdoelen

Kennis van en inzicht in Berberse taal en cultuur. Kritisch oordelingsvermogen over zaken die Berberse taal en cultuur aangaan, en meer in het algemeen kritisch inzicht in vragen van taal en identiteit, zoals die zich bij de bestudering van de Berbercultuur voordoen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen over de collegestof.

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt op college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Docent: Dhr. dr. M.G.Kossmann