Prospectus

nl en

Cellbiology

Course
2012-2013

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: cursus Moleculaire Microbiologie jaar 2, cursus Imaging Techniques jaar 2

Contact

Coordinator: Dr. A.H. Meijer
Email: a.h.meijer@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De tweedejaarscursus Celbiologie wordt georganiseerd door de groep Moleculaire Celbiologie (MCB) van het Instituut Biologie Leiden (IBL). Onderdelen uit de celbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. De nadruk ligt op het verdiepen van de kennis over signaaltransductie-mechanismen die een rol spelen bij de communicatie tussen cellen en bij de migratie van cellen. Deze celbiologische processen worden behandeld in de context van ziekten, waaronder kanker, infectie- en ontstekingsziekten. Hiermee sluit de cursus Celbiologie nauw aan op het lopende onderzoek van de MCB-groep, waarbij zebravisembryo’s gebruikt worden als model om signaalmechanismen te onderzoeken die een rol spelen bij de herkenning van micro-organismen of tumorcellen door het immuunsysteem, bij de migratie van immuuncellen en tumorcellen, en bij de modulatie van de immuunrespons door glucocorticoïden. De cursus celbiologie sluit ook goed aan op de voorafgaande tweedejaarscursus microbiologie, aangezien er veel aandacht wordt besteed aan de interacties tussen micro-organismen en dierlijke cellen.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verdiepen van de kennis over belangrijke celbiologische processen, zoals celcommunicatie, celmigratie en signaaltransductie, en begrip verkrijgen van hun onderlinge samenhang en rol bij het ontstaan van kanker, infectie- en ontstekingsziekten

  • Het oefenen in praktische handvaardigheden en inzicht verkrijgen in het opzetten van experimenten in celbiologisch onderzoek

  • Het toepassen van de kennis bij een korte literatuurstudie waarover mondeling en schriftelijk wordt gerapporteerd

Eindtermen:

  • Praktische vaardigheden in klassieke en geavanceerde microscopische technieken en inzicht in de toepassingsmogelijkheden hiervan

  • Praktische vaardigheden in dierlijke celkweek, transfectie, detectiemethoden voor celtypen en subcellulaire structuren, celmigratieassays, en analyse van signaaltransductieprocessen

  • Theoretische kennis van celbiologische visualisatiemethoden, mechanismen van celcommunicatie en signaaltransductie, celmigratie, kanker en het immuunsysteem

  • In staat om de theoretische kennis toe te passen bij een literatuurstudie naar de celbiologische processen die een rol spelen bij een specifieke gastheer-pathogeen interactie

Rooster

Vier-weekse full-time cursus van 1 april 2013 tot en met 26 april 2013, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, presentatie en practicum

Toetsing

Verslagen, Mondelinge Presentatie, Tentamen

Blackboard

Aanvullende informatie en cursus documenten staan op Blackboard

Literatuur

  • Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland science NY, 5e ed. 2008

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard