Prospectus

nl en

Flora Excursie

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. H. Duistermaat, Dr. M.C. Roos
Email: duistermaat@nhn.leidenuniv.nl, roos@nhn.leidenuniv.nl

Beschrijving

Verdieping van kennis over de diversiteit van de wilde flora in Nederland. De nadruk ligt op het leren herkennen van taxa (families, soorten) en op versteviging van vormenkennis en het gebruik van de Heukels’ Flora van Nederland (ed. 23). In deze context wordt aandacht geschonken aan de relatie plant-omgeving; aan de huidige classificaties; inventarisatie methoden; determineren en zelf sleutels opstellen.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Een groot aantal algemene plantensoorten met diagnostische (familie-) kenmerken te leren kennen en daardoor andere soorten beter te kunnen determineren. Inzicht in de plantendiversiteit als resultante van hun ecologische karakteristieken en de cultuur-historische en fysisch-geografische achtergrond van de te bezoeken landschappen.

Eindtermen:
Ca. 150 plantensoorten met hun kenmerken kennen en kunnen plaatsen in het APG familiesysteem; kennis van het ontstaan en de karakteristieken van de bezochte landschappen.

Rooster

Van 27 mei 2013 tot en met 7 juni 2013, voor detailrooster zie Blackboard.
Elke dag fulltime, veldexcursies, tentamen op de laatste dag.

Onderwijsvorm

Excursies hetzij in Zuid Limburg, hetzij in en om Leiden met één dagexcursie elders in het land, enkele hoorcolleges en groepsopdrachten.

Toetsing

Verslag, tentamen

Blackboard

Alle informatie is via Blackboard beschikbaar.

Literatuur

  • Verplicht boek: Heukels, Flora van Nederland 23e druk, 2005, ISBN 9001 58344x. Beslist geen andere editie.

  • Syllabus

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Eigen bijdrage voor excursies en syllabi, nader te bepalen afhankelijk van opgaves en excursiedoelen