Prospectus

nl en

Grote Boeken uit de literatuur van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Op het programma staan dertien van de “grote” teksten uit de middeleeuwse en vroegmoderne literatuur van Europa, waar vaak naar wordt verwezen maar waar niet iedereen aan is toegekomen om ze ook echt ‘ns te lezen. De teksten worden steeds ingeleid en besproken door een mediëvist of vroegmodernist die deskundig is op het terrein van de betrokken landstaal. Wekelijks wordt een van de boeken, of een representatieve selectie daaruit, gelezen in een toegankelijke moderne vertaling (Nederlands of Engels).

Leerdoelen

Verbreden van horizon door het lezen van deze teksten in vertaling met kennis van de achtergrond zoals gepresenteerd in de hoorcolleges.

Rooster

Het rooster zal beschikbaar komen via de website.

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week.

Toetsing

Schriftelijk tentamen met vragen over de inhoud van de boeken en de collegestof.

Blackboard

Er zal een Blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Teksten die gelezen en behandeld worden, o.a. de Beowulf; Van den vos Reynaerde; Elckerlijc; werk van Erasmus, Machiavelli, Vondel Shakespeare etc. De lijst wordt in Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. De indeling in de werkgroepen wordt door de administratie gedaan. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. G. Warnar of 071 527 2158