Prospectus

nl en

Transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld, 800-1700

Course
2012-2013

Toegangseisen

-

Beschrijving

In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd voltrok zich een aantal fundamentele transformaties in de Europese cultuur: verstedelijking en staatsvorming, renaissances in kunst en letterkunde, revoluties in wetenschap en filosofie, de opkomst van universiteiten en dr drukpers, contacten met de wereld buiten Europa en de scheuring van de christelijke wereld. Cultuurwetenschappers hebben altijd beklemtoond dat die ontwikkelingen met elkaar waren verknoopt, maar zijn wel steeds van gedachten veranderd over de manier waarop ze met elkaar in verband moeten worden gebracht. In dit college kijken we aan de hand van zes studies over culturele verandering hoe wetenschappers daarbij te werk zijn gegaan. Het college biedt daarmee tegelijkertijd inzicht in een aantal ‘klassieke’boeken uit de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

4 en 11 februari: Peter Hoppenbrouwers (Geschiedenis):
Robert Bartlett, The making of Europe: conquest, colonization and cultural change, 950-1350 (eerste druk London 1993, vele herdrukken)

18 en 25 februari: Petra Sijpesteijn, (Arabisch):
Oleg Grabar, The Formation of Islamic Art (1973).

4 en 11 maart Jeroen Duindam (Geschiedenis):
Norbert Elias, Die höfische Gesellschaft (1969). The Court Society. Oxford: Basil Blackwell, 1983; De hofsamenleving (2001).

25 maart en 8 april Erik Kwakkel (Engels):
Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth Century (1927)

15 en 22 april Paul Smith (Frans): Anthony Grafton, New Worlds, Ancient Texts. The power of tradition and the shock of discovery (1992)

29 april en 6 mei Edward Grasman (Kunstgeschiedenis): Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), vertaald als De cultuur van de Renaissance in Italië

18 maart en 1 april geen colleges

Leerdoelen

  • Kennis van wetenschappelijke discussies over transmissie en transformatie van cultuur in Europa en de Islamitische wereld in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

  • Kennismaking met een aantal klassieke werken over de cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd

Rooster

Maandag 18.45-20.30 in Lipsius/308, colleges beginnen op 4 februari 2013.

Onderwijsvorm

Gemengd hoor- en werkcollege: er is aanwezigheidsplicht

Toetsing

6 leesopdrachten en een eindopdracht.

De boeken zullen in de UB apart worden gezet maar het verdient aanbeveling ze aan te schaffen. Boekhandel Van Stockum in de Breestraat zal exemplaren in voorraad hebben.
We vragen studenten om ieder boek te lezen voorafgaand aan de colleges waarin het wordt behandeld. Ze krijgen daarbij een leesopdracht als leidraad. Leesopdrachten bestaan uit een aantal vragen, die in maximaal 1200 woorden totaal kunnen worden beantwoord. De leesopdrachten voor het hele semester worden op Blackboard gepost. Studenten leveren de opdracht in ten laatste op dag voor het tweede college over het betreffende boek.

Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de leesopdrachten en een eindopdracht. Iedere docent formuleert een eindopdracht over zijn of haar boek, en kan daarbij eigen aanvullende eisen stellen. De studenten kunnen kiezen welke opdracht zij doen. Het werkstuk dat zij maken is niet langer dan 3000 woorden inclusief voetnoten.

Blackboard

Op Blackboard staan instructies over de voorbereiding van de colleges

Literatuur

Zie Beschrijving

Aanmelden

Via uSis.

Contact

Bij de cursuscoördinator, prof.dr. J.S. Pollmann, tel. 071-5272740.

Opmerkingen

Deze cursus is verplicht voor studenten die de minor Europa in de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd volgen.