Prospectus

nl en

Spaans module 1

Course
2012-2013

Toegangseisen

alleen voor hoofdvakkers LAS

Beschrijving

Het taalonderwijs binnen LAS is gekoppeld aan de taalcompetenties die nodig zijn om onderwijs in het Spaans te volgen en om de geleerde competenties die bij deze studie behoren in de praktijk toe te passen. Bij het taalvaardigheidonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven. De grammatica heeft hierbij een belangrijke rol. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

Het ontwikkelen van taalcompetenties gerelateerd aan de drie disciplines binnen de opleiding: luisteren A2, lezen A2, spreken A2, schrijven A2.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

hoorcolleges en werkcolleges.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten, mondeling en schriftelijk tentamen met gesloten en open vragen..
Schriftelijk deel en eindtentamen 80%, mondeling tentamen 20%, eindcijfer.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het college, het collegerooster en het tentamenrooster. Bovendien, zullen wekelijkse handouts en oefeningen via deze virtuele omgeving worden aangeboden.

Literatuur

  • Rápido: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Intertaal Amsterdam, Nederlandse versie. ISBN: 90-5451-4302

  • Contexto, woordenschat met oefeningen Spaans, Intertaal

  • Grammatica kort en bondig Spaans, Y. Mateos Ortega, Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dr. P. González

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges