Prospectus

nl en

Natievorming in Latijns Amerika

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In deze cursus worden de verschillende fases van het natievormingproces van Latijns-Amerika behandeld. Zo komen achtereenvolgens de koloniale staat, de liberale staat, de corporatistische staat en de neoliberale staat aan de orde en hoe de natie zich heeft ontwikkeld. Er wordt daarbij expliciet aandacht gegeven aan de wisselwerkingen tussen economische factoren, politiek-maatschappelijke ontwikkelingen en natievorming, en de consequenties van verschillende vormen van beleid.

Leerdoelen

  • Het verwerven van kennis en inzicht in de Latijns-Amerikaanse natievorming, en mede in de economische ontwikkeling van Latijns-Amerika en de samenhang met staatsvormen.

  • Het leren herkennen van historische periodes van sociaal-economische en politieke wijzigingen in Latijns-Amerika

  • Het houden van een wetenschappelijke referaat.

Rooster

Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges. Verplichte aanwezigheid (u mag maximaal 3 van de 12 colleges missen)

Toetsing

  • Presentatie (30%)

  • Bibliografisch rapport (70%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en de indeling in van werkgroepen.

Literatuur

  • Keen, Benjamin and Keith Haynes. A History of Latin America. Boston: Houghton Mifflin Company, 2012, 9th ed.

  • Aanvullende artikelen via blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve. phone: +31 (0)71 5272061.