Prospectus

nl en

De stad in Latijns-Amerika

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Sinds de jaren 1950 heeft Latijns-Amerika een proces van verstedelijking doorgemaakt, dat mede het gevolg is geweest van migratie van het platteland naar de grote steden. Vandaag wonen 8 van de 10 Latijns-Amerikanen in stedelijke gebieden. De enorme en snelle concentratie van mensen in grote steden is gepaard gegaan met een aantal problemen: werkloosheid, gebrek aan huisvesting, onveiligheid, en ontbreken van toegang tot openbare diensten en scholing.
In deze cursus worden de belangrijkste aspecten van de stedelijke problematiek van Latijns-Amerika geanalyseerd.

Leerdoelen

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in de steden van Latijns-Amerika in de 20ste eeuw? Is er iets ‘Latijns-Amerikaans’ aan de groeipatronen en problemen van deze steden? Het programma bestaat uit zes onderdelen:

 1. Verstedelijking, industrialisatie en migratie
 2. Arbeid, informaliteit en armoede
 3. an hoofdstad tot megacity: globalisering en de stad
 4. Informaliteit en illegaliteit: handel en de opkomst van illegale industrieën
 5. Seguridad pública. Veiligheid, rechtstaat en burgerschap
 6. Steden aan de grens: internationale urban clusters

Rooster

Kunt u vinden op Collegerooster (eerste jaar)

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Tentamen plus participatie tijdens werkcolleges

Blackboard

De informatie via Blackboard stelt informatie ter beschikking over thema’s voor de werkgroepen.

Literatuur (voorlopig)

 • Caldeira, T. (2000). City of Walls. Crime, Segretation, and Citizenship in São Paulo. Berkeley/Los Angeles/London, University of California Press.

 • Goldstein, D. M. (2004). The spectacular city. Durham and London, Duke University Press.

 • Gwynne, R. and C. Kay, Eds. (2004). Latin America transformed. Globalisation and modernity. London, Arnold: 305-324.

 • Gilbert, A. (1998). The Latin American city. London, New York, Latin America Bureau.

 • Koonings, K. and D. Kruijt, Eds. (2007). Fractured cities. Social exclusion, urban violence and contested spaces in Latin America. London/New York, Zed Books.

 • Seligmann, L. (2004). Peruvian street lives. Culture, power, and economy among market women of Cuzco. Urbana and Chicago, University of Illinois.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Contact

Dhr. Dr. J.C.G. Aguiar, +31 (0)71 527 2189.

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges.