Prospectus

nl en

Nationale constructies, culturele (de)constructies

Course
2012-2013

Toegangseisen

Taalvaardigheid Spaans module 3 (Europees niveau B1- B2) en, voor studenten track Brazilie * (5 ECT): Spaans module 3 geslaagd.
Beide tracks moeten de hele semester colleges volgen. Zie Blackboard voor programma’s.

Beschrijving

Dit vak behandelt de relatie tussen de cultuur – vooraal kunst, literatuur, theater, cinema – en de “nationale identiteiten” in Spaans Amerika. De Natie is een abstracte constructie die op basis van ruimte wordt opgesteld en die sterke symbolen (beelden, verhalen of stereotypen) nodig heeft om te bestaan. De symbolen zijn woorden en beelden die, in hun politieke en historische gebruik, hun ambigüiteit hebben verloren. Het doel van het vak is de ambiguïteit te herstellen, de teksten te leren lezen precies daar waar een breuk ontstaat, zowel in hun eigen tijd en context als in hun hedendaagse gebruik.

Leerdoelen

 • Toepassing begrippen van de Literatuurwetenschap en de Culturele Analyse bij de analyse van Spaans-Amerikaanse teksten in het Spaans

 • Kennismaken met theoretische en kritische benaderingen van Latijns-Amerikaanse Literatuurwetenschap.

 • Kritisch leren lezen en denken

 • Het oefenen van mondelinge en schrijftelijke presentaties en discussies in het Spaans

 • Leestrategieën verder ontwikkelen

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Schrijftelijke analyse (werkstuk) in de toetsweek medio semester (30% cijfer), eerste versie. Tweede versie bij tentamen juni, geen herkansing in augustus .
Referaat, mondelinge presentatie + deelname discussies (10% cijfer).
Tentamen juni (60% cijfer). Herkansing in augustus.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

 • Zie Blackboard voor alle noodzakkelijke informatie: programma, films en Theater (video’s) voorstellingen, links met teksten en referentieartikelen De boekenlijst is vastgesteld in januari 2013. In ieder geval, worden gelezen en bestuderd:

 • Nellie Campobello, Cartucho. México, Era, 2010.

 • Rodolfo Fogwill, Los Pichiciegos. Buenos Aires, Interzona, 2006 of Cáceres, Editorial Periférica, 2010.

 • Mario Bellatin, El jardín de la señora Murakami. Barcelona, Tusquets, 2001.

 • Rafael Spregelburd. APATRIDA, 200 años y unos meses. Buenos Aires, Atuel, 2011.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Informatie

Prof.dr. L. Rodríguez Carranza