Prospectus

nl en

Sociaal beleid in Latijns-Amerika

Course
2012-2013

Toegangseisen

In het bezit zijn van een positief BSA en aan alle vereiste vakken taalvaardigheid te hebben voldaan.

Beschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan het publiek beleid dat gevoerd wordt door de overheid in Argentinië, Brazilië en Chili ten einde een serie maatschappelijke problemen het hoofd proberen te bieden en op deze manier de sociale ontwikkeling van de arme bevolking te bevorderen. De cursus richt zich op de specifieke maatschappelijke realiteit van het land waar de student zich bevindt (Argentinië, Brazilië of Chili). Naast de colleges zullen de studenten ook publieke instellingen en lokale initiatieven bezoeken om in direct contact te komen met de sociale problematiek van deze landen.

Leerdoelen

De student neemt direct kennis van diverse aspecten van de sociale problematiek van het land waar hij/zij verblijft (Argentinië, Brazilië of Chili) en van de programma’s die de nationale en lokale autoriteiten uitvoeren ten einde deze problemen op te lossen. De student verwerft inzicht in de enorme complexiteit van deze problemen. Bovendien krijgt de student inzicht in het spanningsveld dat bestaat tussen de staat en de civiele maatschappij op het gebied van beleidsformulering.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges.

Toetsing

Participatie tijdens colleges en individueel werkstuk.

Blackboard

Blackboard.

Literatuur

Wetenschappelijke artikelen en beleidsdocumenten. Ze worden aangekondigd op Blackboard.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis). Dat geldt ook voor de deelname aan het tentamen.

Opmerkingen

Verplichte aanwezigheid. 4 college-uren per week.

Deze cursus is gericht op de sociale problematiek van Argentinië, Brazilië of Chili, afhankelijk van het land waar deze cursus wordt gegeven.