Prospectus

nl en

Workshop Taalkunde: Het leren van het Spaans

Course
2012-2013

Beschrijving

Dit vak biedt een verdieping in de theorieen van Spaanse Taalkunde.
Veschillende aspecten van Toegepaste Taalwetenschap zullen behandeld worden, zoals Taal Variatie, Taal Contact, Taal Verwerving en Taal Gebruik, in de Spaanstalige wereld.

Leerdoelen

De student kan haar/zijn eigen standpunt innemen over een wetenschappelijk betoog op het theoretische gebied van Spaanse Taalkunde. De student zal logisch kunnen redeneren, onderzoeksverslagen kunnen lezen en inzicht hebben in de opzet, uitwerking en geldigheid van de resultaten van onderzoek op verschillende gebieden binnen Toegepaste Taalkunde.

Rooster

Collegerooster (derde jaar)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Het cijfer van het werkstuk is 50% van eindcijfer, de presentatie 20% en de wekelijkse opstellen 30%. Zonder de presentatie en/of alle wekelijkse opstellen zal er geen cijfer worden gegeven.

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het collegerooster, het tentamenrooster en eventuele wijzigingen in het programma.

Literatuur

Nader bekend te maken. Afhankelijk van de keuze van thema’s worden de artikelen geselecteerd.

Aanmelden

Studenten die willen deelnemen aan het onderwijs moeten zich daarvoor aanmelden via het Universitair Studenteninformatiesysteem (uSis).

Contact

mevrouw Paz Gonzalez