Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Taalvaardigheid Spaans niveau 1

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beschrijving

In deze cursus leert de student teksten te lezen waarin vragen en antwoorden in alledaags Spaans geformuleerd staan. Wat schrijven betreft zal hij redelijk ingewikkelde notities en boodschappen kunnen formuleren. Wat de mondelinge vaardigheden betreft leert de student actief deel te nemen aan gesprekken over meer dan alleen vertrouwde onderwerpen en activiteiten.

Leerdoelen

Eenvoudige vormen van communicatie in het Spaans zowel mondeling als schriftelijk te beheersen. In de termen van het Europese Referentiekader Taalvaardigheidonderwijs komen we uit op de volgende eindniveaus:
Schriftelijk Spaans: Lezen: A2; schrijven: A2;
Mondeling Spaans: luisteren: A2; gesproken interactie: A2; gesproken productie: A2.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

De cursus bestaat uit hoorcolleges waar de basis van de Spaanse grammatica wordt uitgelegd en werkcolleges waar studenten hun kennis in praktijk zullen brengen via eenvoudige en realistische communicatieve opdrachten.

Toetsing

Verplichte schriftelijke opdrachten, tentamen spreekvaardigheid en tentamen schriftelijk Spaans

Blackboard

Blackboard geeft informatie over het vak, de literatuur, het collegerooster en het tentamenrooster.

Literatuur

Aan te schaffen boeken:

  • Rápido I: 2 boeken: Libro del alumno; Cuaderno de ejercicios.Lourdes Miguel en Neus Sans. Amsterdam: Intertaal (Nederlandse versie). ISBN: 90-5451-4302.

  • Contexto, woordenschat met oefeningen Spaans. Uitgeverij Intertaal

  • Grammatica kort en bondig Spaans. Y. Mateos Ortega. Uitg. Intertaal

  • Gramática básica del estudiante de español. Rosario Alonso Raya,, Alejandro Castañeda Castro, Pablo Martínez Gila. Editorial Difusión.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Contact

Dr. G. Inzaurralde, tel.nr 071-5272214, e-mail: g.inzaurralde@hum.leidenuniv.nl