Prospectus

nl en

Master Class: Modernity in Latin America

Course
2012-2013

Toegangseisen

Ingeschreven staan als student van de Master Latijns-Amerikastudies.

Beschrijving

In deze cursus wordt aandacht besteed aan de fascinaties en frustraties die Latijns-Amerikanen hebben met het verschijnsel moderniteit. Vooral de elites hebben in de loop van de tijd tal van moderniseringsprojecten uitgevoerd met als doel diverse politieke, culturele en economische innovaties afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten in Latijns-Amerika na te bootsen, met vaak teleurstellende resultaten. Ook wordt gekeken naar de wijze waarop de gewone Latijns-Amerikaanse bevolking omgaat met de moderniteit die van buiten de regio op hen afkomt: terwijl sommige elementen daarvan direct worden verworpen, worden andere aspecten van die moderniteit omgevormd tot bruikbare instrumenten ten dienste van hun eigen sociale en culturele behoeften,

Leerdoelen

Lange termijn historische processen leren bestuderen op basis van een specifieke invalshoek (moderniteit). Het leren omgaan met de vele contradicties en paradoxen die het moderniseringsproces in Latijns-Amerika laat zien waarbij het bereiken van onbedoelde resultaten regelmatig de toon aanvoert.

Rooster

Collegerooster (master, 2e semester)

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en referaten.
h3. Toetsing

Actieve participatie, referaat en werkstuk.

Blackboard

Via Blackboard wordt alle noodzakelijke informatie bekend gemaakt (programma, rooster, mededelingen, etc.). Ook wordt melding gemaakt van interessante activiteiten (zoals lezingen, exposities, etc.) die gerelateerd zijn aan de thema’s die tijdens de cursus aan bod komen.

Literatuur

  • Jorge Larraín (2000) Modernity and Identity in Latin America. Cambridge: Polity Press. ISBN: 0-7456-2624-6.

  • Extra artikelen (die worden via Blackboard nader bekend gemaakt).

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Exchange and Study Abroad students, please see the Study in Leiden website for information on how to apply

Contact

Dr. P.A. Isla Monsalve. phone: +31 (0)71 5272061.

Opmerkingen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten die beschikken over een goede beheersing van de Spaanse taal.