Prospectus

nl en

Moleculaire Microbiologie

Course
2012-2013

Toegangseisen

Sterk aanbevolen: microbiologie jaar 1

Contact

Coordinatoren: Dr. A.F.J. Ram en Dr. D. Claessen
Email: a.f.j.ram@biology.leidenuniv.nl of D.Claessen@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

Belangrijke onderdelen uit de microbiologie worden in hoorcolleges behandeld en in praktische experimenten nader toegelicht. Doel is het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en hun onderlinge samenhang, alsmede het oefenen in het opzetten en uitvoeren van experimenten in microbiologisch onderzoek. Tijdens de cursus zal aandacht worden besteed aan isolatie en karakterisering van schimmels en bacteriën. Er zal hierbij worden gekeken naar de productie van enzymen op verschillende koolstofbronnen, de productie van secundaire metabolieten en signaal moleculen. Zelf geïsoleerde bacteriën en schimmels zullen worden getypeerd (verwantschap onderling vaststellen) met behulp van DNA isolaties, PCR fingerprinting en database vergelijking.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Het verdiepen van de kennis over belangrijke microbiologische processen en de mogelijkheid om deze processen met behulp van genetische modificatie te veranderen of te verbeteren, alsmede het oefenen in het opzetten en uitvoeren van experimenten in microbiologisch onderzoek.

Eindtermen:
De student heeft verdiepende kennis verworven over biologische processen waarbij micro-organismen een belangrijke rol spelen en over technieken om micro-organismen genetisch te veranderen om zo deze microbiële processen te verbeteren. De student heeft praktische vaardigheden verworven met betrekking tot het isoleren en karakteriseren van micro-organismen (bacteriën en schimmels).

Rooster

Van 4 maart 2013 tot en met 29 maart 2013, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie en practicum

Toetsing

Werkopdrachten, verslagen, literatuurstudie (mondelinge presentatie), tentamen

Blackboard

Colleges, werkopdrachten worden op Blackboard geplaatst.

Literatuur

  • Madigan et al Brock Biology of Microorganisms, Prentice Hall International Inc., 12e ed. 2009 of 13e ed (2011).

  • Practicumhandleiding

Aanmelden

Via Usis en daarna aanmelden in Blackboard