Prospectus

nl en

Molecular Biology

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse biologie (of vergelijkbare opleiding)

Contact

Coordinator: Dr. G.P.H. van Heusden
Email: g.p.h.van.heusden@biology.leidenuniv.nl

Beschrijving

De basale aspecten van de Moleculaire biologie worden behandeld. In een aantal colleges worden de principes van de recombinant DNA technologie, de analyse van DNA en het gebruik van gist als model systeem uitgelegd. Aan de hand van een drietal experimenten die representatief zijn voor experimenten in het moleculair biologisch onderzoek, wordt de collegestof in de praktijk gebracht.
Technieken die aan bod komen zijn onder andere cloneren, de PCR reactie, screenen van een DNA bank, gendisruptie in gist, de Southern blot en het gist two-hybrid systeem. Ook zal aandacht besteedt worden aan computergebruik in de moleculaire biologie.

Leerdoelen

Doelstellingen:
Bijbrengen van basiskennis van de Moleculaire biologie, zowel theoretisch als praktisch.

Eindtermen:
Studenten kunnen zelfstandig eenvoudige moleculair biologische experimenten uitvoeren, weten de theoretische achtergrond en kunnen moleculair biologisch onderzoek presenteren.

Rooster

Van 29 oktober 2012 tot en met 23 november 2012, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Practicum, college, mondelinge presentatie

Toetsing

Presentaties en tentamen

Blackboard

Communicatie via Blackboard.

Literatuur

  • Practicum handleiding

  • Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, Garland Science NY

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard