Prospectus

nl en

Milieubiologie

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Contact

Coordinator: Dr. W. Tamis
Email: tamis@cml.leidenuniv.nl

Beschrijving

In de cursus maken de cursisten kennis met de bedreigingen van de biodiversiteit door de mens en van daaruit de formulering van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek. In de inleidende week wordt een overzicht gegeven van de bedreigingen zoals klimaatverandering, verandering landgebruik, invasieve soorten, e.d., en op het beleid voor het oplossen van die problemen. Daarna wordt geoefend in het herkennen en analyseren van milieu- en natuurproblemen en in het opzetten van milieubiologisch onderzoek. In het tweede deel van de cursus worden een aantal onderdelen door middel van zelfstudie uit het (gratis) boek ‘Conservation Biology for all’ verder uitgediept. In de aansluitende cursus Veldonderzoek Milieubiologie wordt de kennis die in deze cursus is opgedaan, in praktijk gebracht.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Het verkrijgen van basiskennis van een selectie milieu- en natuurproblemen en de fysieke en maatschappelijke mechanismen die leidden tot het ontstaan ervan.

  • Het verkrijgen van inzicht in de bijdrage die door wetenschappelijk onderzoek kan worden geleverd aan het oplossen van die problemen.

Eindtermen:

  • Het kunnen herkennen van natuur- en milieuproblemen in de dagelijkse werkelijkheid.

  • Het analyseren van die milieuproblemen in hun maatschappelijke en wetenschappelijke context.

  • Het op basis daarvan leren formuleren en ontwerpen van op toepassing gericht milieubiologisch onderzoek.

Rooster

Van 12 november 2012 tot en met 23 november 2012, voor detailrooster zie Blackboard.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges, zelfstudie, werkgroepen

Toetsing

Tentamen, groepsopdracht

Blackboard

Achtergrond informatie voor programmaonderdelen staat in Blackboard.

Literatuur

Handleiding, (gast)colleges.

Aanmelden

Via USIS en daarna enrollen in Blackboard

Opmerkingen

Kosten: Nader te bepalen bijdrage aan de kosten voor de handleiding (c. 5 €)