Prospectus

nl en

Computer Science and Economics Integration 2

Course
2012-2013

Toegangseisen

I&E Integratie 1

Beschrijving

De theorie van projectmanagement zal worden behandeld in interactieve hoorcolleges. Eén van de belangrijkste succes-/faalfactoren van projecten is communicatie. Drie bijeenkomsten zullen aan dit onderwerp gewijd worden: algemene communicatie, presentatietechniek en ‘generale repetitie’ van de eindpresentatie. De studenten voeren in teamverband een project uit voor een externe opdrachtgever. Ze ervaren de weerbarstigheid van het formuleren van een projectdoel en het definiëren en opleveren van projectresultaten. Ze beleven de dynamiek van het werken in een team en krijgen inzicht in hun vermogen om effectief te communiceren met elkaar en met de opdrachtgever.

Leerdoelen

De studenten leren de basisprincipes en –elementen van projectmanagement kennen. Ze doorzien de succesfactoren van een project en begrijpen dat onzekerheden veelal niet vermeden maar gemanaged moeten worden. Door middel van een casus leren ze elementaire projectmanagementtechnieken toe te passen. Ze onderkennen de grote toegevoegde waarde van presentatietechnieken en verbeteren hun vaardigheden op dit gebied.

Rooster

Het rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

9 weken lang wekelijks 3 uur interactief hoor/werkcollege.
Er zullen een conferentiebezoek en een bedrijfbezoek plaatsvinden.

Toetsing

Toetsing vindt plaats op de volgende gebieden:

  • Mate en kwaliteit van participatie in colleges en het project.

  • Mate van projectbeheersing en de aantoonbaarheid daarvan.

  • Tijdigheid en kwaliteit van de levering van projectresultaten.

  • Tevredenheid van de opdrachtgever.

  • Kwaliteit van de eindpresentatie.

  • Schriftelijk tentamen.

Voor alle toetselementen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt bepaald door de ‘resultaten’ van het project c.q. de toetselementen 2 t/m 5. Zij worden gelijkmatig gewogen.

Blackboard

Niet van toepassing

Literatuur

Projectmanagement, Roel Grit, Noordhof Uitgevers, 6de druk. ISBN 978-90-01-79093-6

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica en Economie, mr. J. Havelaar

Website

Niet van toepassing.

Opmerkingen

Dit vak wordt gegeven aan de Campus in Den Haag.