Prospectus

nl en

Theorie van Concurrency

Course
2012-2013

Toegangseisen

Fundamentele Informatica.

Beschrijving

Het begrip concurrency als verschijnsel bij gelijktijdig verlopende en elkaar mogelijk beïnvloedende processen wordt bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het Petri Net model. Zowel de structuur als het gedrag van (concurrente systemen gemodelleerd door) Petri Netten wordt in het college besproken.

Inhoud

  • Elementaire Net Systemen;

  • Equivalentie en normaalvormen;

  • Processen en partiële ordeningen.

  • Plaats/Transitie Systemen;

  • Eindige toestandsruimten;

  • Invarianten.

Leerdoelen

Het aanleren van fundamentele begrippen aangaande concurrente systemen en de manier waarop deze begrippen geformaliseerd en geanalyseerd kunnen worden. Op deze manier krijgt de student inzicht in basistechnieken om te werken met concurrente systemen.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden via de Liacs website

Onderwijsvorm

Veertien weken lang wekelijks 3 uur hoorcollege gecombineerd met werkcollege (inclusief gebruik van een bescheiden tool)

Toetsing

Tussentijdse toets incl een modelleeropdracht, schriftelijk tentamen. Serieuze deelname aan de toets is een vereiste; een goed resultaat levert een bonus op voor het tentamencijfer. Het eindcijfer wordt bepaald door het tentamenresultaat.

Literatuur

Dictaat en opgavenbundel (beide in het Engels) beschikbaar bij het begin van het college.

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Voor studenten die niet staan ingeschreven voor de bachelor Informatica is er een beperkte capaciteit. Neem contact op met de studieadviseur.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Zie Theorie van Concurrency

Opmerkingen

Dit vak wordt in het Snelliusgebouw in Leiden georganiseerd voor Informatica- en I&E-studenten tezamen.