Prospectus

nl en

Bachelordossier/bachelor class

Course
2012-2013

Toegangseisen

Studenten die geslaagd zijn voor het propedeutisch examen en uit het tweede en derde jaar niet meer dan twee vakken missen bij het begin van het tweede semester van het derde jaar, mogen deelnemen aan de bachelorklas, d.w.z. aan hun bachelorproject beginnen.

Beschrijving

Het bachelordossier bestaat uit het studentenseminarium (tweede jaar) en het bachelorproject (derde jaar). Bovendien moet in het laatste semester van de bacheloropleiding wanneer aan het bachelorproject wordt gewerkt, worden deelgenomen aan de bachelorklas.
In de bachelorklas wordt voorlichting gegeven over het bachelorproject. De onderzoeksgroepen van LIACS presenteren zich en er worden mogelijke bachelorprojecten beschreven. In overleg met de moderators van de bachelorklas kiezen de studenten onderwerpen en begeleiders. Gedurende het semester kunnen gastsprekers worden uitgenodigd en komen allerlei onderwerpen aan de orde zoals bibliotheek, referenties en plagiaat, het schrijven van een scriptie, masteropleidingen etc. De voortgang van de deelnemers wordt gevolgd onder andere door middel van korte tussentijdse presentaties. Ook de (openbare) eindpresentaties van de bachelorprojecten worden gegeven in het kader van de bachelorklas.

Leerdoelen

Doel van de bachelorklas is enerzijds de opleiding de gelegenheid te geven de studenten in deze fase van indidividueel werk te kunnen blijven volgen en anderzijds de studenten een kader te bieden voor het werk aan hun project en scriptie.

Rooster

Het meest recente rooster is te vinden op de LIACS website

Onderwijsvorm

Regelmatige bijeenkomsten waarin met, door en voor de deelnemers wordt gesproken. Deelname aan de bachelorklas en aanwezigheid zijn verplicht.

Toetsing

De deelnemers sluiten hun bachelordossier af met een openbare presentatie van hun project in de bachelorklas. Het cijfer voor het bachelorproject en het bijbehorende verslag (bachelor thesis) wordt na deze presentatie bepaald door de begeleiders, niet door de moderators van de bachelorklas.

Literatuur

Niet van toepassing

Aanmelden

Aanmelden via Usis: Selfservice > Sudentencentrum > Inschrijven
Activiteitencodes te vinden via de facultaire website

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee

Website

Zie bachelorklas