Prospectus

nl en

Cognitive Ergonomics

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse en de Bachelor 2-cursus Aandacht: theorie en praktijk of Consciousness met een voldoende afgerond.

Beschrijving

De cursus is een inleiding in hoe fundamentele kennis van cognitieve psychologie wordt toegepast in moderne omgevingen. De cursus bestudeert eerst de methodologische problemen van toepassing van cognitieve psychologie. Vervolgens zijn er colleges over het ontwerpen en het gebruik van complexe automatiseringssystemen en het internet, problemen rondom beslissingen, stress, en transport (verkeer, luchtvaart), en het ontwerpen ten behoeve van de ouder wordende mens. In de projectgroepen worden drie verschillende onderwerpen bestudeerd. Groepsleden moeten een analyse maken van een probleem (bijv. een ontwerp, een ongeluk) en rapporteren in een plenaire sessie over hun bevindingen en voorstellen voor verbeteringen.

Leerdoelen

The main objectives of this course are:

  • students will acquire a basic knowledge of the areas of application of psychological and anthropometric theories with special attention to cognitive processes and their impact on the working environment;

  • students will learn basic skills of working in small teams to report on ergonomic problems and to provide practical solutions based on their theoretical knowledge;

  • students will learn to report in depth on one topic chosen out of the range covered by the course.

Rooster

Cognitieve Ergonomie (2012-2013):

Onderwijsvorm

Tien hoorcolleges en 4 projectgroepbijeenkomsten met presentaties

Toetsing

Het eindcijfer wordt bepaald door:

  • Tentamen (40%)

  • Werkstuk (30%)

  • 3 individuele projectgroep rapporten (30%)

NB:

  • Deelname aan het eindtentamen is alleen mogelijk na afronding van de cursus.

  • Bijwonen van de projectgroepbijeenkomsten is verplicht.

De Faculteit Sociale Wetenschappen heeft per 1 januari 2006 het systeem Ephorus ingevoerd dat docenten kunnen gebruiken om werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Zie ook fraude .

Blackboard

Projectgroepopdrachten en collegesheets op blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

C.D. Wickens, J.D. Lee, Y. Liu & S.E. Gordon Becker. (2004). Introduction to Human Factors Engineering. Pearson, London. Paperback

Aanmelden

Cursus

Inschrijving voor de cursus is verplicht. Bij het inschrijven voor de werkgroepen geldt ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. Als een bepaalde werkgroep vol is, kun je de werkgroep alleen op een ander moment doen. Informatie over inschrijven voor deze cursus vind je in de inschrijfwijzer

Keuzevakstudenten

Schrijf je voor elk keuzevak Psychologie apart in. Studeer je aan de Universiteit Leiden, maar ben je geen psychologiestudent? Of ben je een student van een andere Universiteit/ Hogeschool en wil je in Leiden bij Psychologie een keuzevak volgen? Raadpleeg eerst de informatie over de keuzevakken

Tentamen

Inschrijving voor een tentamen is verplicht. Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen

Contact

Dr. S. Akerboom
kamer 2B26
Tel: 071-5273629
E-mail: akerboom@fsw.leidenuniv.nl