Prospectus

nl en

European Company and Insolvency Law

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Europees vennootschaps- en insolventierecht kent twee nauw samenhangende componenten. Het vangt aan met het onderdeel Europees vennootschapsrecht. Dit behandelt de vennootschapsrechtelijke aspecten van grensoverschrijdend rechtsverkeer en de vrijheid van vestiging binnen Europa, met gebruik van nationale dan wel Europese rechtsvormen. De tweede component, Europees Insolventierecht, betreft het recht rond de grensoverschrijdende onderneming in financiële moeilijkheden, respectievelijk in faillissement.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Europees vennootschaps- en insolventierecht beoogt, mede vanuit een rechtsvergelijkend perspectief, inzicht te geven in de toepasselijke regelgeving, opties en valkuilen bij het vormgeven, drijven en reorganiseren van een internationale onderneming, inclusief de fase van (grensoverschrijdende) insolventie.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • inzicht in de werking van en de samenhang tussen het internationale vennootschaps- en insolventierecht, alsmede in de systematiek van de wet- en regelgeving die deze samenhang beheersen. Het vak draagt er aldus toe bij dat studenten, binnen welke werkdiscipline dan ook, met vertrouwen de eerste stappen kunnen zetten in een carrière als international business lawyer.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 18 bijeenkomsten met een gemengd hoorcollege/werkgroepkarakter.

 • Namen docenten: mr. G-J. Vossestein, Prof. Mr. B. Wessels* Vereiste voorbereiding door studenten:bestuderen verplichte stof en het maken van opdrachten

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
schriftelijk tentamen (open boek tentamen), dan wel mondelinge (her)tentamens.

.

Inleverprocedures
Zie de Algemene Inleiding van het Werkboek

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Nader bekend te maken op Blackboard

Werkboek:

 • Werkboek Europees vennootschaps- en insolventierecht

Reader:

 • Geen.

Aanbevolen studiemateriaal

 • Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten, die gestart zijn vanaf september 2010, worden aangemeld door het Onderwijs Informatie Centrum.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. G-J. Vossestein

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071 527 7217 (in beginsel alleen op maandag)

 • E-mail: g.j.vossestein@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C-202

 • Openingstijden: Iedere werkdag van 9.00-13.30 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 5 27 7235

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak Europees vennootschaps- en insolventierecht is naast Intellectueel Eigendomsrecht – Merkenrecht het mastergebonden keuzevak binnen de masterspecialisatie Ondernemingsrecht.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.