Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

International Financial Transactions

Course
2012-2013

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Veel transacties die plaatsvinden op nationale en internationale financiële markten krijgen meer en meer een gestandaardiseerd karakter. Een groot voordeel van het werken met dergelijke standaardovereenkomsten is dat onderhandelingen over dit type transacties tussen partijen relatief snel kunnen worden afgerond, en partijen snel weten waar zij aan toe zijn. In het vak ‘financiële transacties in de praktijk’ wordt aandacht besteed aan de werking, de juridische aspecten van een aantal veel voorkomende transactievormen, en de documentatie die daarbij doorgaans wordt gebruikt. Daarbij is te denken aan:

 • documentatie die wordt gebruikt om het verstrekken van bedrijfskredieten vast te leggen (o.a. de standaarddocumentatie opgesteld door de Loan Market Association) – documentatie opgesteld door de International Swap Dealers Association (ISDA) voor het aangaan van derivatentransacties – veel voorkomende standaardbepalingen in zekerheidsovereenkomsten – bankgaranties – documentatie die wordt gebruikt in het kader van de uitgifte van bedrijfsobligaties – overeenkomsten strekkende tot het lenen van effecten (securities lending)

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het verwerven van kennis over de werking van enkele veel voorkomende financiële transacties.
Het verwerven van kennis over de juridische aspecten van dergelijke transacties.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • kennis van en ervaring met de standaarddocumentatie die wordt gebruikt bij veel voorkomende transacties op de nationale en internationale financiële markten

 • kennis van de juridische complicaties die zich in dergelijke transacties kunnen voordoen en de wijze waarop met die complicaties omgegaan kan worden.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr R.P. Raas, Prof. mr. drs. M. Haentjes, Prof. mr. W.A.K. Rank.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Namen docenten: prof. mr R.P. Raas, Prof. mr. drs. M. Haentjes, Prof. mr. W.A.K. Rank.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijke vragen/opdrachten

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving:

 • Aantal à 2 uur:

 • Namen docenten:

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen).

Inleverprocedures

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Zal worden bekendgemaakt op Blackboard en in de Reader

Werkboek:

 • Geen

Reader:

 • Reader Internationale financiële transacties in de praktijk

Aanbevolen studiemateriaal

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. R.P. Raas

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat ondernemingsrecht)

 • E-mail: r.p.raas@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Ondernemingsrecht

 • Kamernummer secretariaat: C 2.02

 • Openingstijden: maandag, dinsdag en donderdag van 09.00-15.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: ondernemingsrecht@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO