Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Specialised course Public- and Administrative Law I

Course
2012-2013

Gebonden keuze uit:

  1. Publiekrechtelijk gezondheidsrecht https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/35067/publiekrechtelijk-gezondheidsrecht

  2. e-goverment, media en openbaarheid van bestuur https://studiegids.universiteitleiden.nl/courses/35068/egovernment-media-en-openbaarheid-van-bestuur

Toegangseisen

Voor studenten rechtsgeleerdheid geldt dat zij hun bachelor Nederlands recht moeten hebben afgesloten. Daarnaast staat deelname aan dit keuzevak open voor studenten uit de Faculteit der Geneeskunde die minimaal het keuzevak gezondheidsrecht met goed gevolg hebben afgelegd.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.