Prospectus

nl en

The Life and Times of Botticelli

Course
2012-2013

Toegangseisen

Reguliere toelatingseisen voor het volgen van een universitaire studie.

Beschrijving

Deze werkgroep laat studenten kennis maken met karakteristieke aspecten en benaderingswijzen van de Italiaanse kunst. Dit jaar staat de schilder Sandro Botticelli (Florence 1444-1510) centraal. Zijn werken worden in een brede culturele context geplaatst.
Het werkcollege wordt op locatie (Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Insitituut in Florence) georganiseerd, om optimaal gebruik te maken van alle daar aanwezige bronnen en faciliteiten.

Leerdoelen

  • Verdiepte kennis van en verdiept inzicht in onderwerpen en thema’s uit de geschiedenis van de Italiaanse kunst en cultuur.

  • Bekendheid met en inzicht in methoden van kunst- en cultuurhistorisch onderzoek.

  • In staat zijn gebruik te maken van verschillende typen bronnen (primair, secundair) en deze op hun juiste waarde te wegen.

  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid op academisch niveau.

Rooster

Deelemers aan deze werkgroep verblijven gedurende circa drie weken (januari-februari 2013) aan het Nederlands Interuniversitair Kunsthistorisch Insitituut in Florence.

Onderwijsvorm

  • Werkgroep (Zelfstandige literatuurstudie, inleidende colleges, bestudering van kunst op locatie (bezoeken aan musea en monumenten), referaat, schriftelijke werkstuk).

Toetsing

  • Referaat en werkstuk.

Blackboard

Van Blackboard wordt geen gebruik gemaakt.

Literatuur

Wordt op een later moment bekend gemaakt. Ter inleiding op de kunst en cultuur van de periode: Gert Jan van der Sman, Lorenzo & Giovanna. Schoonheid en noddlor in Florence, Leiden 2009.

Aanmelden

Via Usis of direct bij de docent

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof. dr. G.J.J. van der Sman