Prospectus

nl en

Fysica van Levensprocessen 1

Course
2012-2013

Omschrijving

Dit inleidend college geeft een overzicht over de thermodynamische en moleculaire basis van geselecteerde ontwerpen uit de life-sciences. De nadruk wordt gelegd op de natuurkundige aspecten de organisatie van cellen en de geavanceerde natuurkundige methoden die toegepast worden om deze te bestuderen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege, 2 uur per week.

Literatuur

Nelson, ‘Biological Physics.’ (Verplicht)
Alberts, Bray, Lewis, Raff, Roberts, Watson, ‘Essential Cell Biology.’ (Optioneel)

Rooster

Rooster

Tentamen

Gedurende de colleges worden vijf vraagstukken als huiswerk opgegeven en beoordeeld. Hiermee kunnen 3 punten voor het eindcijfer behaald worden. Met het tentamen (31 mei 2013) kunnen de resterende 7 punten gehaald worden. De verzamelde punten van het huiswerk vervallen voor het hertentamen.
Zie ook het Tentamenrooster.

Voorkennis

Elementaire wis- en natuurkunde, optica en kinetische theorie.

Meer info

Contactgegevens docent: Dr.ir. S.J.T. van Noort (John)
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).