Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Klassieke Elektrodynamica

Course
2012-2013

Omschrijving

Maxwelltheorie: Maxwellvergelijkingen in integrale en lokale vorm; elektromagnetische potentialen; ijktransformaties; elektromagnetische golven en straling; energie en impuls van het elektromagnetisch veld.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en werkcollege

Literatuur

Introduction to Electrodynamics D.J. Griffiths, Prentice Hall, derde druk,1999 (eerdere drukken zijn toegestaan evenals de recent verschenen vierde druk); ISBN 0-13-481367-7.

Rooster

Rooster Natuurkunde
Rooster Sterrenkunde

Tentamen

Naast het hoorcollege is er een werkcollege, en het vak wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen op 5 april 2013
(zie ook het Tentamenrooster).

Voorkennis

Elektrische en Magnetische Velden

Meer info

Contactgegevens docent: Prof.dr. G. Nienhuis (Gerard)

Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).