Prospectus

nl en

Fysica van Energie

Course
2012-2013

Omschrijving

De mensheid staat voor grote uitdagingen op het gebied van de energievoorziening. Fossiele bronnen raken uitgeput en produceren CO2.
In dit college worden de volgende aspecten van de energie-problematiek vanuit fysisch perspectief uitgediept, waarbij gebruik gemaakt wordt van Statistische Fysica, Thermodynamica en Quantummechanica.
We bepalen de temperatuur van de aarde gedurende de laatste miljoen jaar; we onderzoeken de warmtebalans van de aarde en de mogelijkheden van zonnewarmte (van zonneboiler tot thermiekcentrale).
Met behulp van stromingsleer bekijken we hoeveel vermogen we kunnen opwekken met windmolens, getijde-energie en golf-energie en hoe men tot optimale ontwerpen komt.
We onderzoeken de fotovoltaïsche cel en de mogelijkheden om met zonlicht direct water te splitsen.

Onderwijsvorm

De hoor- en werkcolleges zijn geïntegreerd in sessies van 3 uur, waarbij periodes van hoorcolleges worden afgewisseld met het werken aan vraagstukken waar de theorie wordt toegepast. Er is een Blackboard site met de gebruikte powerpoints, de opgaven voor het werkcollege en de huiswerkopgaven.

Literatuur

Er is een gratis studiewijzer beschikbaar waarin de hele stof wordt behandeld. Boeken: J. Andrews and N. Jelley, Energy Science, Oxford University Press, ISBN 0-19-98112-1 (zwak aanbevolen: de cursus volgt de lijn van dit boek). Aldo Vieira da Roda, Fundamentals of renewable energy processes, ISBN-13: 9780123746399 (gedegen achtergrond informatie).

Rooster

Jaar 2
4e semester

Rooster Natuurkunde

Tentamen

Schriftelijk tentamen
Tentamenrooster

Voorkennis

Statistische Fysica1 en Quantummechanica 1

Meer info

Contactgegevens docent: Dhr R.J. Wijngaarden
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).