Prospectus

nl en

Nationale Politiek II: Nederlandse Politieke Geschiedenis

Course
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. Historische verdieping van de kennis over de ontwikkeling van het Nederlandse politieke systeem. 2. Verbetering van de leesvaardigheid, schrijfvaardigheid en van het vermogen relevante wetenschappelijke literatuur op te zoeken.

Inhoud: In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de politieke geschiedenis van Nederland in de negentiende en vooral de twintigste eeuw. De constitutionele ontwikkeling van Nederland en de geschiedenis van politieke stromingen krijgen hierbij extra aandacht.

Onderwijsvormen

De cursus bestaat uit hoorcolleges (een of twee keer per week) en werkgroepen (één keer per week). Per bijeenkomst wordt literatuur opgegeven die de deelnemers tevoren grondig dienen te bestuderen. Tijdens de werkcolleges, die in kleinere groepen plaatsvinden dan het hoorcollege, wordt een actieve inbreng van studenten verwacht, onder meer door het bespreken van de opgegeven en bestudeerde literatuur en door het voeren van debat.

Studiemateriaal

Friso Wielinga, Nederland in de twintigste eeuw, Amsterdam (Boom), 2009

Tot de tentamenstof behoren tevens:

Piet de Rooy, Republiek van Rivaliteiten; Nederland sinds 1813, Amsterdam (Metz en Schilt), 2005; hoofdstukken 1 t/m 4 (te vinden op blackboard onder ‘Content’)

Reader Nationale Politiek II; Nederlandse Politieke Geschiedenis (e-reader, vlak tevoren verkrijgbaar), behalve de bronteksten.

Toetsing

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen_
Maandag 21 oktober 2013, 13.00-16.00 uur in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 9 januari 2013, 13.00-16.00 uur in het USC

Voor de tentamens kunt u zich tot uiterlijk 10 dagen voor de tentamendatum via USIS aanmelden

Rooster

Hoorcollege
Maandag 28 oktober t/m 9 december, 15.00-17.00 uur in 1A20
Donderdag 31 oktober t/m 12 december, 15.00-17.00 uur in 1A20 (op 5 december sluit het gebouw om 16.00 uur)

Werkgroepen
Werkgroep 1: Dinsdag 29 oktober t/m 10 december, 9.00-11.00 uur in SA29
Werkgroep 2: Dinsdag 29 oktober t/m 10 december, 9.00-11.00 uur in 1A12
Werkgroep 3: Dinsdag 29 oktober t/m 10 december, 11.00-13.00 uur in 5B16
Werkgroep 4: Dinsdag 29 oktober t/m 10 december, 11.00-13.00 uur in 5B14