Prospectus

nl en

Introduction World Art Studies

Course
2013-2014

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Kunst is een wereldwijd verschijnsel met een diep verleden. De eerste artistieke uitingen treffen we reeds 100.000 jaar geleden aan; alle hedendaagse culturen beoefenen visuele kunst in de een of andere vorm. Hoe dienen we dit verschijnsel te bestuderen? Dit is de centrale vraag van het nieuwe studieveld World Art Studies, waarop deze collegereeks een inleiding biedt. De nadruk ligt niet op een overzicht van de kunst van de wereld, maar op de verschillende benaderingen in de studie van kunst als een mondiaal fenomeen. Daarenboven worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s binnen word art studies toegelicht, met name de oorsprong van kunst, interculturele vergelijking van kunst in haart context en interculturalisatie ofwel de artistieke kruisbestuivingen tussen culturen.

Naast de collegestof, lezen de studenten zelfstandig enkele teksten over kunst als een wereldwijd verschijnsel.

Leerdoelen

 • Kunst opvatten als algemeen menselijk en universeel verschijnsel in ruimte en tijd.

 • Inzicht in de vragen die kunstgeschiedenis stelt en de verschillende disciplinaire methoden die ter beantwoording daarvan kunnen worden toegepast.

 • Een vergelijkend perspectief op artistieke voorwerpen uit uiteenlopende culturen kunnen toepassen.

 • Inzicht in zowel universele als cultuurrelatieve dimensies van kunstvormen wereldwijd.

 • Een bewustzijn van de socio-culturele contexten waarin kunstvormen worden gemaakt en gebruikt.

 • Een bewustzijn van dynamische processen als artistieke kruisbestuivingen tussen culturele contexten.

Rooster

 • Maandag 17-19 uur (concept)

Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Toetsing

 • Deeltoets 1 (50%): schriftelijk tentamen (halverwege het semester) over de leerstof van de colleges 1-6 + bijbehorende literatuur.

 • Deeltoets 2 (50%): schriftelijk tentamen (aan het eind van het semester) over de leerstof van de colleges 7 en verdere + bijbehorende literatuur.

Eindcijfer voor de gehele cursus is het gemiddelde van beide deeltoetsen.

Herkansing: een onvoldoende voor het gemiddelde van beide deeltoetsen kan herkanst worden. De herkansing omvat de volledige leerstof. Vrijstelling voor een deel van de leerstof op basis van een voldoende voor een van de twee toetsen wordt dus niet verleend.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruikt voor: programma en literatuur; de structuur van het vak; tentameninformatie en proeftentamen. Ook biedt Blackboard links naar powerpoints en weblectures.

Literatuur

 • K. Zijlmans, en W. van Damme (eds.). World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz, 2008.

 • Spivey, N. How Art Made the World. London: BBC Books, 2004 (ook in Nederlandse vertaling verschenen).

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/alacarte/
Aanmelden voor Contractonderwijs via: www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Prof.dr. W.J.L.M. (Wilfried) van Damme (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.