Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Russische Taalvaardigheid 2: leesvaardigheid

Course
2013-2014

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Het doel van dit college is het leren lezen en begrijpen van Russische teksten. De voor het college te lezen teksten zullen voor ongeveer de helft bestaan uit krantenartikelen en voor de helft uit andere types teksten. Veel aandacht zal uitgaan naar technieken waarmee men zelf leesvaardigheid kan aanleren.

Leerdoelen

Zie beschrijving. De cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die zijn verworven bij het eerstejaarsvak Russische leesvaardigheid 1.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

De toetsing bestaat uit twee onderdelen:
Mondeling tentamen over de op college behandelde stof aan het einde van het eerste semester, gevolgd door een mondeling tentamen over 300 pagina’s Russische literatuur naar keuze aan het einde van het tweede semester. Gemiddelde van beide tentamenresultaten vormt het eindcijfer.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van blackboard.

Literatuur

Wordt op college bekendgemaakt

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent Dr. O.F.Boele