Prospectus

nl en

Contemporary Buddhism: Global Buddhism

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.
Aanbevolen: Introduction to Buddhism (Silk en Blezer, 5 ECTS, 100).

Beschrijving

26 mei 2009. De Telegraaf kopt: “Nederland Boeddhaïseert!”. “Boeddhabeeldjes zijn niet aan te slepen”, aldus de Volkskrant de dag daarvoor. Maar wie zijn die nieuwe Nederlandse boeddhisten eigenlijk? Wat betekent boeddhisme voor hen? Hoe verhouden nieuwe vormen van boeddhisme buiten Azië zich tot die in traditioneel boeddhistische regio’s? De Dalai Lama, te gast in Nederland, speculeert over ‘tulpen¬boeddhisme’. Hoe is boeddhisme überhaupt buiten Azië verzeild geraakt? Zullen zich inderdaad typisch ‘Westerse’ vormen van boeddhisme ontwik¬kelen, en hoe zullen die er dan uitzien? Deze en soortgelijke vragen zullen we in deze cursus onderzoeken, in mondiaal perspectief.
Dit is nadrukkelijk geen hoorcollege, waarin u achteruit kunt leunen en door het maken van aantekeningen van voordrachten & PowerPoints informatie op¬neemt, maar een actief werkcollege. U bent zelf een groot deel van de tijd aan het woord. We beginnen zoveel als mogelijk bij de boeddhistische inhoud en achtergronden. Tijdens onze werk-bijeenkomsten vormt aan¬dachtige lezing van een keur aan vertaalde boeddhistische teksten, historische & theoretische achter¬gronden, en vergelijkings¬materiaal daarbij, het start¬punt voor de besprekingen. Deelnemers worden daarom geacht het lees¬materiaal goed voor te bereiden en op basis daarvan een actieve en kritische bijdrage te leveren.Iedereen moet in principe in staat zijn om tijdens ieder college een korte kritische samenvatting te geven van de leesstof. Ik vraag daarom om voorafgaand aan ieder werkcollege een korte samenvatting met vragen in te leveren, niet langer dan één A4 en ik zal telkens een of enkele cursisten vragen om het materiaal kort in te leiden. U moet minimaal 10 samen¬vattingen aanleveren om de cursus succesvol af te kunnen sluiten. Op dit actieve proces van bevraging van leesmateriaal, discussie en reflectie zullen de individuele essays en eventuele presentaties (hangt af van grootte groep) gebaseerd zijn.

Leerdoelen

  • Overzicht over de receptiegeschiedenis van boeddhisme.

  • Besef van de grote diversiteit van boeddhisme.

  • Kunnen onderscheiden van diverse modernistische en traditionalistische, en mondiale en lokale vormen van boeddhisme.

  • Inzicht in de problematiek van de ontwikkeling van ‘Westers’ boeddhisme.

  • Inzicht in het ontwerpen van analytische kaders die nodig zijn voor de bestudering van mondiaal boeddhisme.

  • Selectief leren lezen in omvangrijk en divers primair en secundair materiaal; bijv. het extraheren van relevante delen uit artikelen en hoofdstukken die vanuit diverse perspectieven geschreven zijn en het onder¬scheiden tussen stemmen en meningen uit het veld en secundaire literatuur met analyse & beschouwingen daarop.

  • Vaardigheden in academisch schrijven en spreken.

Rooster

Zie rooster Godsdienstwetenschappen
h3. Onderwijsvorm

Werkcollege

Course Load

5 EC (140 hours/‘SBU’), level 200:
Attendance at seminar: ~26h
Oral presentation: 10h (is also preparation for essay)
Readings and weekly summaries 70 h (readings partly used for presentation and essay)
Essay 1.500 – 2.500 words: 34h
10 EC (280 h/‘SBU’), level 300:
Attendance at seminar: ~26h
Presentation: 10h (is also preparation for essay)
Readings and weekly summaries: 70 h (readings partly used for presentation and essay)
Additional readings at higher level: 76h
Essay: 4.000 – 6.000 words: 98h

Toetsing

5.0 ECTS, level 200
Weekly summaries of the reading materials and participation in discussion: 20% of grade
Oral presentation: 20% of grade
Essay: 60% of grade
10.0 ECTS, level 300
Weekly summaries of the reading materials and participation in discussion: 10% of grade
Oral presentation: 10% of grade
Essay: 80% of grade

Blackboard

Ja, gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal, samenvattingen, voor discussiefora, het stellen van tussentijdse vragen aan docent of medestudenten etc.

Literatuur

Verplichte literatuur
Batchelor, S. (1997), Buddhism Without Beliefs: A Contemporary Guide to Awakening, New York 1997.
Baumann, M. (2001), “Global Buddhism: Developmental Periods, Regional Histories and a New Analytical Perspective”, in Journal of Global Buddhism, 2, 2001, pp.1-43.
Bechert, (1994), “Buddhistic Modernism: Present Situation and Current Trends”, in Buddhism into the Year 2000, pp.251–60, Bangkok 1994.
Benavides G. (1998), “Modernity”, in Critical Terms for Religious Studies, edited by Charles Taylor, pp.186–204, Chicago &c. 1998.
Buswell, R.E. Jr., (2004) ed., Encyclopedia of Buddhism, 2 Vols. New York: Macmillan Reference USA.
Dzongsar Jamyang Khyentse (2007), What Makes You not a Buddhist, Boston & London 2007.
Borchert D.M. (2006), Encyclopedia of Philosophy, 6 volumes, in Macmillan Reference, Detroit etc. 2006.
Faure, B. (2009), Unmasking Buddhism, West Sussex 2009.
Hanegraaff, W. J. (1996), New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden 1996.
Kloppenborg, R. (2005), “Boeddhistische Psychologie en westerse psychotherapie: niet-zelf en zelf”, in Boeddhisme en Psychotherapie, edited by Ria Kloppenborg, pp.48–73, Rotterdam 2007 (2005)
Lopez, D.S. Jr. (1995), “Foreigner at the Lama’s Feet”, in Curators of the Buddha: The Study of Buddhism Under Colonialism, edited by D.S. Lopez, Jr., pp.251–95, Chicago 1995.
McMahan, D.L. (2008), The Making of Buddhist Modernism, Oxford & New York 2008.
Quli, N.E. (2009), “Western Self, Asian Other: Modernity, Authenticity, and Nostalgia for ‘Tradition’ in Buddhist Studies”, in Journal of Buddhist Ethics, Vol.16, pp.1–38, 2009.
REP, Routledge Encyclopaedia of Philosophy on-line, 1998.
Sharf, R.H. (1995), “Buddhist Modernism and the Rhetoric of Meditative Experience”, in Numen, Vol.42 (1995), pp.228–83, Leiden 1995.
Tambiah, S.J. (1976), World Conqueror and World Renouncer: a Study of Buddhism and Polity in Thailand Against a Historical Background, New York/London, Cambridge University Press, 1976.
Wit, H. (1987), Contemplatieve Psychologie, Kampen 1987;
— (2000), “Boeddhisme als een Spiritueel Humanisme”, in Humanisme en Boeddhisme, edited by Fons Elders, pp.13–31, Rotterdam 2000.
Yashobodhi, aka Lucia de Drift (2006), Boeddha in de Polder, Kampen 2006.
Nuttige en aanbevolen literatuur
Almond, Ph.C. (1988), The British Discovery of Buddhism, Cambridge 1988.
Lopez, D.S. Jr. (1998), Prisoners of Shangri-La, Tibetan Buddhism and the West, Chicago 1998.
Poorthuis, M. & Salemink, Th. (2009), Lotus in de Lage Landen: De geschiedenis van het boeddhisme in Nederland, Beeldvorming van 1840 tot heden, Almere 2009.
Tweed, Th.A. (1992), The American Encounter with Buddhism 1844-1912: Victorian Culture and the Limits of Dissent, Bloomington 1992.
Webb, J. (1971), Flight from Reason, London 1971; cf. (1974), The Occult Underground, Chicago 1974.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in Blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor studeren à la carte: http://www.hum.leidenuniv.nl/godsdienstwetenschappen/aanstaandestudenten/toehoorders-cursussen/toehoordersonderwijs/inschrijven.html

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

http://hum.leiden.edu/lias/staff/blezerhwa.html

Opmerkingen

Summary
BA seminar, preferably second year BA, offered in the second semester;
5.0 (or 10.0) ECTS, level 200 (or 300), language Dutch, English is an option;
Weekly summaries, active participation, and concluding essay (5.0/10.0 EC).
Recommended: Introduction to Buddhism (Silk, 5.0 ECTS, 100).
Deficiencies can be resolved by a pensum