Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Exegese Oude Testament 3

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten van diverse studierichtingen met belangstelling voor antieke cultuur, Bijbelse literatuur en de geschiedenis van het vroegste christendom.

  • Kennis van het Hebreeuws, ten minste op tweedejaars niveau, is noodzakelijk; Hebreeuws 1en 2 en Exegese OT 2 zijn afgerond

  • Het minimale aantal deelnemers is vijf, het maximale 25 (inclusief de studenten van de eigen opleiding).

Beschrijving

In het college lezen de studenten 2 Samuel 6 in het Hebreeuws, alsmede de Psalmen 120-121. Al doende leren zij methoden en technieken van de Oudtestamentische exegese in de praktijk te brengen, zoals tekstkritiek, benadering van bijbelse geschriften als literatuur, en historisch-kritische exegese. Het specifieke van dit college ligt in de keuze voor historische en poëtische teksten, die zo hun eigen charmes en problemen hebben.

Leerdoelen

Inzicht in het ontstaan en de ontwikkeling van antieke historische en poëtische literatuur, alsmede in de tekstkritiek en tekststructuur; voorts in de bijdrage van de Qumranteksten en de versiones aan de tekstkritiek;
Vakspecifieke vaardigheden: verschillende vormen van bijbels Hebreeuws; lectuur kritisch apparaat en tekstkritiek; tekstanalyse; historische analyse; concordantie en woordonderzoek;
Algemene vaardigheden: onderzoeksvaardigheden; presentatievaardigheden (mondeling en schriftelijk); samenwerkingsvaardigheden.

Rooster

Roosters Instituut voor Godsdienstwetenschappen

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

5.0 ec (5 × 28 = 140 uur)

  • bijwonen college (12 × 2) – 24 uur – voorbereiden college (vertalen, literatuur, opdrachten) (12×4) – 48 uur – eindpaper of mondeling tentamen – 68 uur

Toetsing

Toetsing vindt op vier manieren plaats:
2 punten kunnen worden behaald door participatie en het uitvoeren van huiswerkopdrachten;
3 punten kunnen worden behaald door het uitvoeren en presenteren van een onderzoeksopdracht;
5 punten kunnen worden behaald door het tijdig indienen van een paper op basis van een onderzoeksopdracht.

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

Voor dit college moet men in bezit zijn van de Biblia Hebraica Stuttgartensia. Verdere literatuur wordt in het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Via uSis Daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, in blackboard te melden om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Prof.dr. Bas ter Haar Romeny.