Prospectus

nl en

Theories of Film, Theater and Media

Course
2013-2014

Toegangseisen

-

Beschrijving

Theater en Cinema worden wel gezien als ‘zusterkunsten,’ niet alleen omdat ze verwantschap met elkaar hebben, maar ook omdat theater- en filmmakers soms in een zusterlijke rivaliteit met elkaar lijken te leven. Tijdens dit college bespreken we aan de hand van een reeks theoretische en kritische teksten de medium specifieke eigenschappen van film en theater. Daarbij gaan we in op de overeenkomsten en verschillen tussen beiden, maar ook op de relaties die theater en film hebben met andere media en kunstvormen. Aan de orde komen o.a. de relatie tussen film en fotografie; theater en radio; film, theater en beeldende kunst; film en televisie. Speciale aandacht zal besteed worden aan de diepgaande invloed die digitale media hebben om film en theater, en het hergebruik van theatrale en filmische conventies in digitale cultuur. De nadruk ligt op het lezen en begrijpen van originele, klassieke essays van onder andere Bazin, Benjamin, Bolter & Grusin, Brecht, Bruno, Doane, Manovich, McLuhan, Munsterberg, Schechner en Williams.

Leerdoelen

Bij afronding van de cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen, opvattingen en concepten binnen de theater-, film- en mediatheorie;

  • is de student in staat om zelfstandig theater- , film- en mediatheoretische teksten te lezen;

  • is de student in staat theater en film vanuit een mediavergelijkend perspectief te begrijpen en te duiden;

  • is de student in staat deze stromingen, opvattingen en concepten kritisch onderling te vergelijken en/of in eigen woorden toe te lichten, al dan niet aan de hand van een voorbeeld of casus.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Dhr. Dr. Y. Horsman, coördinator.

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap