Prospectus

nl en

Medieval archaeology

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Nee.

Toelatingseis

World Archaeology 1, World Archaeology 2 en World Archaeology 3 behaald.

Beschrijving

Dit college geeft een inleiding in de ontwikkelingsgeschiedenis van de vorm en functie van nederzettingen, steden, kastelen en grafvelden in de middeleeuwen in Noordwest-Europa, met nadruk op de Nederlanden. Er wordt gebruik gemaakt van enkele capita selecta om diper op exemplarische steden in te gaan. In het college worden de resultaten van archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek geïntegreerd.

Leerdoelen

 • Kennis van de verscheidenheid aan middeleeuwse nederzettingsvormen en de veranderingen die daarin zijn opgetreden;

 • Kennis van de typische bouwvormen en de ontwikkelingen die daarin zijn opgetreden;

 • Kennis van de belangrijkste stedenvormende processen en van de chronologie van de ontwikkeling van steden;

 • Kennis van het grafritueel gedurende de middeleeuwen;

 • Kennis van de kasteelvormen en de ontwikkelingen daarin;

 • Het kunnen plaatsen van de stedelijke ontwikkeling, kasteelontwikkeling en grafrituelen in de politiek- en sociaal-economische context van de middeleeuwen.

Ects berekening

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • Hoorcollege (1,5 ects);

 • Literatuur (2 ects);

 • Opdrachten (1,5 ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 2 rooster.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsvorm

 • Schriftelijk tentamen;

 • Opdrachten bij de hoorcolleges.

Toetsvorm deadline

De opdrachten moeten uiterlijk in de tentamenweek na de collegereeks ingeleverd zijn.

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contractonderwijs: alle informatie (kosten, inschrijven, toelatingseisen, etc.) over het volgen van deze collegereeks in het kader van Contractonderwijs staat op de Contractonderwijs Archeologie webpagina.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met drs. E.J. Bult.