Prospectus

nl en

Project group North-West European archaeology

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

BA2-profiel Archeologie van Noordwest-Europa behaald.

Beschrijving

In de projectgroep wordt actief deelgenomen aan een actueel onderzoeksproject; veelal uitwerking, analyse en interpretatie van veldwerk (recente of oude opgraving).
De werkzaamheden bestaan uit het beschrijven van vondsten en/of sporen, het maken van verspreidingskaarten, het analyseren van structuren, literatuur- en/of archiefonderzoek.

Er is keuze uit verschillende projecten vanaf de vroege prehistorie tot en met de late middeleeuwen:

 • Archeologie van de laatste Neandertalers (Soressi & Verpoorte);

 • “Beyond barrows”: grafheuvellandschap van de Veluwe (Louwen);

 • De IJzertijdnederzetting van Oss-Horzak (Jansen & van As);

 • Archeologie van de Romeinse provincie (Driessen & van Driel);

 • Archeologie van Merovingische grafvelden (Theuws);

 • Vroege middeleeuwse bewoning te Oegstgeest (Bult & de Bruin);

 • Aardewerk uit de late middeleeuwse stad (van Oosten).

Nadere toelichting op de projecten wordt vermeld in de Blackboard module.

Leerdoelen

 • Vaardigheden in het uitwerken van archeologisch onderzoek;

 • Inzicht in de problematiek, vraagstellingen en aanpak van een onderzoeksproject;

 • Zorgvuldige omgang met archeologisch vondstmateriaal en documentatie;

 • Samenwerking in teamverband.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

 • 28 uur practicum;

 • 280 pagina’s literatuur;

 • ‘Verslag van 10 pagina’s.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum in een kleine groep van max. 6 personen.

Toetsvorm

Verslag.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

De literatuur is afhankelijk van de gekozen projectgroep.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit practicum contact op met dr. A. Verpoorte.