Prospectus

nl en

Current issues in Computer Applications in Archaeology 2

Course
2013-2014

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Computertoepassingen 1, Computertoepassingen 2 en Archeologische methoden en technieken 1 behaald.

Beschrijving

In deze cursus wordt aan de hand van literatuur studie en discussiebijeenkomsten aandacht besteed aan nieuwste ontwikkelingen op het gebied van computertoepassingen in de archeologie. Het nieuwste van het nieuwste op ICT gebied is echter vaak behoorlijk kostbaar en succes is niet verzekerd. Vaak zien we dan ook dat er een subsidiebron moet worden aangeboord om de nodige middelen bij elkaar te krijgen om ergens mee te kunnen experimenteren. Mooie voorbeelden hiervan zijn het gebruik van Total Stations en GPS, nu standaard apparatuur, maar geïntroduceerd dankzij subsidies. Voor het collegejaar 2013-14 wordt gedacht aan het onderwerp 3D scannen en 3D printen van archeologische voorwerpen.

Leerdoelen

  • Inzicht in de nieuwste ICT mogelijkheden, zowel in technisch als archeologisch opzicht (zinvolheid, meerwaarde);

  • Theoretische kennis van nieuwe technieken, die (nog) niet in het reguliere onderwijs aan bod komen;

  • Vaardigheden in het schrijven van een subsidie aanvraag.

Ects verdeling

Deze cursus bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 6×2 uur werkgroep (discussie bijeenkomsten);

  • Ca. 150 pagina’s literatuur;

  • Schrijfopdracht (subsidie aanvraag, ca. 10 pagina’s).

Rooster

Het cursusschema bestaat uit een aantal, nader af te spreken, discussiebijeenkomsten van ca. 2 uur in de periode van blok III (op de vrijdagen in de periode tussen 7 februari en 21 maart 2014). Ter voorbereiding op deze werkgroep is er een tweetal startbijeenkomsten op 10 en 17 januari. Voor de details zie het bachelor 3 rooster. en de mededelingen via Blackboard.

Onderwijsvorm

  • Werkgroep;

  • Literatuur studie;

  • Schrijfopdracht.

Toetsvorm

Paper, in de vorm van een uitgewerkte subsidie aanvraag voor een bestaande regeling bij één van de subsidiegevers.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Nader samen te stellen: aan de hand van het gekozen onderwerp en de, naar aanleiding van de startbijeenkomsten, gezamenlijk gevonden en geselecteerde literatuur.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. H. Kamermans of drs. M. Wansleeben.