Prospectus

nl en

Antieke Wijsbegeerte Overzicht 1: Van Thales tot en met Plato

Course
2013-2014

Toegangseisen

Het college heeft geen specifieke toegangseisen. Kennis van Grieks of Latijn is niet vereist.

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht geboden van de antieke wijsbegeerte vanaf haar begin tot en met Plato, mede aan de hand van de lectuur van primaire teksten (in vertaling), waaronder een selectie uit Plato’s Politeia.

Leerdoelen

  • De kandidaat beschikt over overzichtskennis van de antieke filosofie van Thales tot en met Plato alsmede over kennis van enige elementaire filosofische begrippen;

  • Het samenvatten, vergelijken van, en eventueel een voorkeur uitspreken voor 2 of 3 artikelen (secundaire literatuur) in essayvorm (max. 2 pagina’s).

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen;

  • Werkstuk, paper e.d. inleveren via Blackboard;

  • Multiple choice vragen via Blackboard.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

  • Ter beschikking stellen van studiemateriaal;

  • Toetsing.

Literatuur

  • S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (fourth edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2011;

  • F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek (via Blackboard).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten kunnen zich aanmelden via uSis.

Contact

Dr. R.M. van den Berg