Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Introduction to the Cuneiform Script

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Inleiding in het Mesopotamisch spijkerschrift aan de hand van de syllabus ‘Schriftleer’.

  • De student leert de eenvoudige tekens en het gebruik van Borger, MZL.

  • De docent behandelt de schriftleer aan de hand van de syllabus en Borger, MZL.

Leerdoelen

  • Het kennen van de beginselen van het spijkerschrift,

  • Het lezen en oefenen van de basistekens.

  • Het met een tekenlijst kunnen lezen van een teksten in spijkerschrift.

Rooster

“Rooster”: http://www.hum.leidenuniv.nl/ocmw/roosters/

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Studielast

Toetsing

  • Schriftelijke toetsing na het eerste blok: transliteratie van de ‘eenvoudige tekens’ : 40% van het eindcijfer

  • Schriftelijke toets na het tweede blok: het herkennen van de ‘eenvoudige tekens’ en de transliteratie van een tekst met behulp van een tekenlijst: 60% van het eindcijfer

Blackboard

Blackboard

Literatuur

  • Syllabus Schriftleer (Th.J.H. Krispijn)

  • R. Borger, Mesopotamisches Zeichenlexikon

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Drs. T.J.H. Krispijn