Prospectus

nl en

Egyptioan society

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Egypte onder de farao’s 5531VEOF te hebben afgerond.

Beschrijving

Inleiding tot aspecten van de Faraonische samenleving, met bijzondere aandacht voor discussie hierover in de Egyptologie. Onderwerpen:
I. omgeving en ontwikkeling van de Egyptische staat;
II. bestuur, administratie en recht;
III. economie;
IV. sociale structuur.

Leerdoelen

  • Kennis van gangbare Egyptologische theorieën met betrekking tot de Oudegyptische samenleving.

  • Verkrijgen van inzicht in de manieren waarop maatschappelijke vraagstukken in de Egyptologie worden behandeld, en van het vermogen om de methoden en resultaten kritisch te evalueren.

  • Ontwikkeling van mondelinge en schriftelijke vaardigheid om inzicht en evaluatie uit te drukken.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

  • Hoor- en werkcollege
    Elk onderdeel bestaat uit een inleidend hoorcollege gevolgd door twee referaat- en discussiebijeenkomsten waaraan de studenten actief deelnemen.

Studielast

Toetsing

  • Participatie (over het gekozen onderwerp en literatuurstuk): 10% (van het eindcijfer)

  • Referaat (over het gekozen onderwerp en literatuurstuk): 20% (van het eindcijfer)

  • Essay over het gekozen onderwerp waarin een samenvatting wordt gegeven van (1) de inhoud van het betreffende hoorcollege en de bijbehorende literatuur, en (2) de twee stukken literatuur met betrekking tot het onderwerp; een vergelijking wordt gemaakt van die twee stukken en een afrondende conclusie wordt gegeven: 70% (van het eindcijfer)

Blackboard

Blackboard

Literatuur

Wordt bekendgemaakt tijdens het college.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. B.J.J. Haring

Opmerkingen

Voor deze cursus is een zeker ingangsniveau vereist. Wie deze cursus als contractstudent wil volgen wordt daarom verzocht voor inschrijving contact op te nemen met de docent.