Prospectus

nl en

Hieratic Paleography

Course
2013-2014

Toegangseisen

Beschrijving

Kennismaking met het hiëratische schrift, gedurende Faraonische tijd het schrift voor documentaire, literaire en religieuze teksten. De op het college behandelde teksten (literaire en administratieve teksten en brieven) stammen uit de periode vanaf het late Oude Rijk tot het einde van het Nieuwe Rijk. Naast de lectuur van het hiëratisch zelf zal aandacht worden besteed aan vorm en functie van hiëratische papyri.

Leerdoelen

 • Leesvaardigheid hiëratisch

 • Kennis van paleografische ontwikkelingen in deze schriftsoort

 • Kennis van vorm en functie van hiëratische papyri

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Toetsing

 • Tussentoets (na blok 1) waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Middenrijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald: 40% (van het eindcijfer)

 • Eindtentamen waarbij een aantal regels van een nog niet geziene Nieuwerijks hiëratische tekst wordt getranscribeerd en vertaald: 60% (van het eindcijfer)

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • G. Möller, Hiëratische Paläographie. Die Aegyptische Buchschrift in ihrer Entwicklung von der Fünften Dynastie bis zur römischen Kaiserzeit I-II, Leipzig 1927 (te verkrijgen bij het Studiepunt als “syllabus Hiëratische paleografie”, 2 delen);

 • J. Černý, Paper and Books in Ancient Egypt, Chicago 1985 (1ste d. 1952);

 • A.H. Gardiner, The Transcription of New Kingdom Hieratic, Journal of Egyptian Archaeology 15 (1929), 48-55;

 • E.F. Wente, Scripts: Hieratic, in: D.B. Redford ed., The Oxford Encyclopaedia of Ancient Egypt 3, Oxford etc. 2001, 206-210.

 • De te lezen hiëratische teksten worden op het college bekendgemaakt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. B.J.J. Haring

Opmerkingen

Toegangseisen zijn Klassiek Egyptisch (afgerond) en Nieuwegyptisch (deelname). Merkwaardige tekenvormen en beschadigingen bemoeilijken vaak de interpretatie, waardoor des te meer een beroep wordt gedaan op grammaticale en lexicale basiskennis.