Prospectus

nl en

Egyptian Art History

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Egypte onder de Farao’s en Materiële Cultuur I te hebben afgerond.

Beschrijving

Behandeling van specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische kunstgeschiedenis betreffende schilder- beeldhouw- en bouwkunst met speciale aandacht voor iconografie en iconologie en de fundamentele verschillen tussen de Westerse en Oudegyptische kunst.

Leerdoelen

 • Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur I-II is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen. * Dit loopt vooruit op het werkcollege Mastaba.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Toetsing

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus.

 • Presentatie: 20% (van het eindcijfer)

 • Tentamen: 80% (van het eindcijfer)
  Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald. Herkansing op afspraak: mondeling of schriftelijk, afhankelijk van het aantal deelnemers.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • D. Arnold, Building in Egypt. Pharaonic stone masonry (Oxford 1991), 57-210, 251-289.

 • F. Junge, Vom Sinn der ägyptischen Kunst, in: J. Assmann e.a. (ed.), 5000 Jahre Ägypten. Genese und Permanenz pharaonischer Kunst (Heidelberg 1983), 43-60.

 • Idem, Versuch zu einer Ästhetik der ägyptischen Kunst, in: M. Eaton-Krauss e.a. (ed.) Studien zur ägyptischen Kunstgeschichte (Hildesheim 1990), 1-38.

 • M. Müller, Die ägyptische Kunst aus kunsthistorischen Sicht, in idem, 39-56.

 • E. Panofsky, Iconography, in: idem, Meaning in the visual arts (Harmondsworth 1983), 51-67.

 • H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (Oxford 1974 of later). Verkrijgbaar/ te bestellen bij Kooijker en /of Atleest.

 • Collegestof

Kopieën (met uitzondering van Arnold en Schäfer) van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!
Voor kopieën in de bibliotheek van het NINO kan niet gepind worden!

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem