Prospectus

nl en

Seminar Mastaba

Course
2013-2014

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursussen Materiële cultuur I-II (5531OMC1; 5532OMC2), Egyptische Archeologie I (5532KEA1), Klassiek Egyptisch I (5702VKE1W) en Egyptische Kunstgeschiedenis (5533KEGK) te hebben afgerond.

Beschrijving

Integrale behandeling van archeologische, kunsthistorische en filologische aspecten van m.n. de iconografische programma’s van Ouderijks elitegraven, met veel aandacht voor de theoretische en methodologische problematiek betreffende hun interpretatie.

Leerdoelen

 • Voortbouwend op de kunsthistorische literatuur van Materiële cultuur I-II, Egyptische Archeologie I, Klassiek Egyptisch I en Egyptische Kunstgeschiedenis is het doel de kennis van en inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van elitegraven van het Oude Rijk te vergroten, en het kritische kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen.

 • Hiertoe zullen enige artikelen intensief bestudeerd moeten worden onder het geven en bespreken van schriftelijk commentaar.

 • Tevens zal kennis gemaakt worden met de MastaBase databank, beschikbaar op CD.

 • Verder zullen elitegraven uit de provincie volgens een standaard database-format geïnventariseerd en beschreven worden.

 • Het werkstuk bestaat uit een rapportage over deze activiteit en een eenvoudige opdracht het gebruik van deze CD.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Toetsing

Schriftelijk commentaar, deelname aan discussie, uitvoeren kleine opdracht en verslaglegging op basis van MastaBase.

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

Aandachtig doorbladeren:

 • Montet, P. 1925. Les scènes de la vie privée dans les tombeaux égyptiens de l’Ancien Empire. Strasbourg

 • Vandier, J. 1964-1978. Manuel d’Archéologie Égyptienne IV-VI. Paris

 • Harpur, Y. 1987. Decoration in Egyptian tombs of the Old Kingdom. Studies in orientation and scene content. London

 • Cherpion, N. 1989. Mastabas et hypogées d’Ancien Empire, Bruxelles

Bestuderen en becommentariëren:

 • Cherpion, N. 1984. De quand date la tombe du nain Seneb?, BIFAO 84, 35-54.

 • Harpur, Y. 1985-1987. The identity and positions of relief fragments in museums and private collections, JEA 71, 27-42; 72, 23-40; 73, 197-200; SAK 13, 107-123

 • Kessler, D. 1987. Zur Bedeutung der Szenen des täglichen Lebens in den Privatgräbern (I): Die Szenen des Schiffbaues und der Schiffahrt, ZÄS 114, 59-88

 • Müller, I. 1974. Die Ausgestaltung der Kultkammern in den Gräbern des Alten Reiches in Giza und Saqqara, Forschungen und Berichte 16, 79-96.

 • Weeks, K. 1979. Art, word and the Egyptian world view, in: K. Weeks (ed.), Egypt and the social sciences. Cairo, 59-81.

 • Walsem, R. van, 2005. Iconography of Old Kingdom elite tombs. Analysis & interpretation, theoretical and methodological aspects.

Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken zijn via de balie van de NINO- bibliotheek te raadplegen.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsen