Prospectus

nl en

Politiek van Ontwikkelingslanden

Course
2013-2014

Beschrijving

Doelen: 1. Een empirisch-vergelijkend overzicht bieden van ontwikkeling en politiek in derde wereld landen, waarbij door kitische studie van verschillende benaderingen in de literatuur, een theoretisch perspectief geboden wordt op vraagstukken van staatsformatie, politieke ontwikkeling en democratisering en zwakke en sterke staten. 2. Oefenen in kritisch lezen, presenteren en academisch schrijven.

Inhoud: Dit vak biedt een kennismaking met brede thema’s in de politiek van ontwikkelingslanden en een diepgaande analyse van de problemen van staat en regime in ontwikkelingslanden. De erfenis van het kolonialisme, de politieke modellen van de periode na de onafhankelijkheid, autoritair en militair bestuur, personalistische heerschappij en zwakke instituties vormen de brede thema’s rond welke deze cursus is opgebouwd. Daarbinnen zullen we speciaal aandacht besteden aan democratisering, en de vraag hoe democratie zich verhoudt tot ontwikkeling en de internationale ontwikkelingsagenda.

Onderwijsvormen

Seminarstijl: close reading, discussies, presentaties, “minicolleges”.

Literatuur

Adrian Leftwich, States of Development: On the Primacy of Politics in Development (Cambridge: Polity Press, 2000, of herziene druk).

Joel S. Migdal, State in society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge: Cambridge University Press.

Artikelen: worden nader bekend gemaakt.

Toetsing

Vier essay opdrachten (ieder 1600 woorden) en een inleiding (presentatie) over een van de opgegeven artikelen/hoofdstukken.

Eindcijfer: essays ieder 20%, inleiding 10%, participatie 10%. Maximaal één als onvoldoende beoordeeld essay mag worden herkanst.

Ingangseisen

Comparative Analysis of Political Systems

Rooster

Dinsdag 3 september t/m 22 oktober, 13.00-15.00 uur in SA29
Vrijdag 6 september t/m 25 oktober, 13.00-15.00 uur in SA29 (geen college op 4 oktober)