Prospectus

nl en

Politieke Participatie en Verkiezingen (Nederland)

Course
2013-2014

Omschrijving

Doel: 1. De vervolgcursus ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ beoogt deelnemers een overzicht te bieden van belangrijke benaderingen en bevindingen op het terrein van het electoraal onderzoek en hun relevantie voor de Nederlandse casus. 2. Tevens oefenen deelnemers zich in het maken van beknopte schriftelijke stukken, in diverse genres en correct Nederlands, waarin men toont zich relevante wetenschappelijke literatuur te hebben eigengemaakt.

Inhoud: In ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ wordt aandacht besteed aan de participatie van burgers in een democratische samenleving, in het bijzonder aan verkiezingen, kiezers en benaderingen van kiesgedrag (in Nederland).

Onderwijsvormen

Deelnemers moeten actief deelnemen aan alle bijeenkomsten.

Studiematerialen

Basisboek (Jocelyn A.J. Evans, Voters & Voting: An Introduction. London, etc.: Sage, 2004), plus overige artikelen en hoofdstukken. Een programma met literatuurlijst is beschikbaar voor aanvang van de vervolgcursus. De literatuur is in ieder geval te vinden in een universiteitsbibliotheek en/of elektronische beschikbaar.

Toetsing

Het eindcijfer wordt primair bepaald op basis van de beoordeling van de wekelijkse schriftelijke bijdragen.

De cursus ‘Politieke Participatie en Verkiezingen (in Nederland)’ kent na de besprekingsbijeenkomst een serie inhoudelijke bijeenkomsten. Bij deze bijeenkomsten is in de regel een vraag of opdracht geformuleerd. In alle gevallen betreft het hier het maken van een schriftelijke opdracht van bescheiden omvang. Elke opdracht wordt beoordeeld, van commentaar voorzien en met een cijfer gewaardeerd. Het eindcijfer van de cursus bestaat primair (voor 90 procent) uit het gemiddelde cijfer van in totaal 7 (van maximaal 10) opdrachten; er moet overigens minimaal 8 keer een serieus gemaakte opdracht worden ingeleverd (zowel op papier als elektronisch via Ephorus). Het gemiddelde cijfer van de 7 beste essays vormt het eindcijfer, waarbij de participatie tijdens de bijeenkomsten tevens een rol (10 procent) speelt.

Rooster
Maandag 3 februari t/m 24 maart, 15.00-17.00 uur in 1A12 (géén bijeenkomst op 17 maart)
Donderdag 6 februari t/m 27 maart, 15.00-17.00 uur in 1A22

Ingangseisen

Politieke Psycholo­gie