Prospectus

nl en

Literature and Art of China

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Inleiding in literatuur en kunst & materiële cultuur van China door de eeuwen heen. Behandeling van definities, kernbegrippen en benaderingen, aan de hand van diverse voorbeelden uit China’s rijke culturele traditie, met aandacht voor Chinese cultuur-historische context én algemeen-disciplinaire kwesties uit letterkunde en kunstgeschiedenis.

Leerdoelen

 • Kennismaking met Chinese literatuur en kunst & materiële cultuur

 • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) literatuur en kunst & materiële cultuur

 • Verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Concept dag/tijd: Woensdag 9-11 uur
Zie het collegerooster op de website van Chinastudies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Studielast

5 EC x 28 u = ca 140 uur

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • ca 4 uur voorbereiding voor iedere bijeenkomst van 2 uur = ca 56 uur

 • ca 16 uur voorbereiding tentamen = ca 16 uur

 • ca 40 uur voor schrijven werkstuk = ca 40 uur

Toetsing

 • Werkstuk, voor 30% van het eindcijfer

 • Schriftelijk tentamen, voor 70%

 • Beide onderdelen moeten voldoende zijn om het vak te halen

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

 • Wilt Idema & Lloyd Haft: Chinese letterkunde: een inleiding, Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996 en herdrukken

 • Lothar Ledderose, Ten Thousand Things: Module and Mass Production in Chinese Art, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000

 • aanvullende leesopdrachten

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser.
Oliver Moore.