Prospectus

nl en

Inleiding tot het huidige China B: politiek, economie en maatschappij

Course
2013-2014

Toegangseisen

Inleiding tot het huidige China A gevolgd hebben.

Als alternatief minimaal de volgende boeken gelezen hebben:

  • Mitter, Rana (2008), Modern China – A Very Short Introduction, Oxford.: Oxford University Press.

  • Teufel Dreyer, June (2008), China’s Political System: Modernization and Tradition, New York et al.: Longman.

  • Naughton, Barry (2007), The Chinese Economy : Transition and Growth, Cambridge MA: The MIT Press.

Beschrijving

In dit college komen de ingrijpende sociale en politieke ontwikkelingen aan de orde die zich de afgelopen 150 jaar in China hebben voorgedaan, zowel in de steden als op het platteland. Er wordt aandacht besteed aan de sociale gevolgen van het proces waarin de premoderne Chinese samenleving zich heeft ontwikkeld tot de huidige (post [socialistische?]?)moderne en de evolutie van het politieke en bestuurlijke systeem. Hierbij richten we ons met name op het probleem van het bestuur en de controle van China’s snel veranderende samenleving.

Leerdoelen

-Basisbegrip van sociaalwetenschappelijk onderzoek en haar toepassing in de Chinese context
-Uitbreiding, verdieping en structurering van de kennis over het moderne China, als aanzet tot specialisering
-Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie; kritisch en analytisch lezen en luisteren; mondelinge en schriftelijke presentatie (actieve deelname, rapportage gekozen deelonderwerp, paper)

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies

Onderwijsvorm

Hoorcollege (13 weken x 1 uur college) met aansluitend werkcollege (13 weken x 1 uur college)

Studielast

  • totale studielast voor de cursus: 140 uur – uren die aan het volgen van college worden besteed: 13 – voorbereidingstijd werkcolleges: 60 – tijd voor het schrijven van een werkstuk (inclusief inlezen / onderzoek): 67

Toetsing

Mondelinge presentatie: 40%
Werkstuk: 60%

Beoordeling (dat wil zeggen een eindcijfer voor het hele blok) wordt alleen gegeven als de student alle onderdelen uitgevoerd heeft. Deelcijfers kunnen het ontbreken van enig onderdeel niet compenseren.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard vor het ter beschikking stellen van (aanvullend) studiemateriaal, collegestof, inleveren werkstukken via SafeAssign, communicatie

Literatuur

via Blackboard voorgeschreven literatuur

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Prof.dr. S.R. Landsberger