Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: syntaxis

Course
2013-2014

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Syntaxis is de leer van de zinsbouw. Het college behandelt de elementen die kunnen worden onderscheiden binnen een zin, en de manieren waarop deze elementen bijdragen tot de vorm en de betekenis van de zin.

Leerdoelen

  • Kennis over methoden en technieken van syntactisch onderzoek van Chinese talen;

  • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

  • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

  • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

  • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

  • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

  • Werkstuk (60% van het eindcijfer)
    De cursus is gehaald als het gewogen gemiddelde (40+60=100%) voldoende is.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Representatieve leesstukken uit de BA-reader Chinese en algemene taalwetenschap. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof, mail: jeroenATwiedenhof.nl
Website