Prospectus

nl en

Latin: epic

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten kennis met Vergilius’ Aeneïs. Een aantal passages wordt in het Latijn bestudeerd, met behulp van de commentaar van R.D. Williams. Sommige hiervan worden op college behandeld; andere moeten zelfstandig worden bestudeerd. In totaal worden 1350 à 1400 verzen in het Latijn gelezen. Daarnaast lezen de studenten het gehele epos in een moderne Nederlandse vertaling.
Tijdens de colleges zullen allerlei aspecten van Vergilius’ epische meesterwerk aan bod komen: stilistische verschijnselen, verteltechniek, metriek, etc. Twee belang¬rijke kwesties zullen keer op keer terugkeren: ten eerste Vergilius’ imitatio en aemulatio van literaire modellen, in het bijzonder de Homerische epen, en ten tweede de complexe relatie tussen de Aeneïs en het Augusteïsche tijdperk waarin en waarvoor het gedicht is geschreven. Ook is er aandacht voor ‘ecphrasis’.

Leerdoelen

Kennis

 • Romeinse geschiedenis eerste eeuw v.Chr.;

 • Inhoud, structuur en stijl van Vergilius’ Aeneis;

 • Het concept ‘intertekstualiteit’;

 • Het concept ‘ecphrasis’.

Vaardigheden

 • Vergroting leesvaardigheid Latijnse poëzie;

 • Oefening zelfstandige bestudering van een tekst m.b.v. commentaar;

 • Ontwikkeling interpretatieve vaardigheden, op micro- (‘close reading’) en macroniveau;

 • Scansie dactylische hexameter.

Reflectie

 • Antieke en moderne opvattingen van originaliteit;

 • Ideologische aspecten van een literaire tekst;

 • Metapoëticale aspecten van een literaire tekst.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets 40%;

 • Schriftelijk tentamen 60%.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Editie met commentaar:

 • R.D. Williams (ed.) (1972) Virgil. Aeneid. Books I-VI (Bristol Classical Press, London).

 • R.D. Williams (ed.) (1973) Virgil. Aeneid. Books VII-XII (Bristol Classical Press, London).

Nederlandse vertaling naar keuze:

 • M.A. Schwartz (1959)

 • P.H. Schrijvers (2000)

 • M. d’Hane Scheltema (2000)

 • H. Schoonhoven (2003)

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. J. Soerink MA

Opmerkingen

Studenten wordt geadviseerd om, voor het begin van het studiejaar, de Ilias, Odyssee en Aeneïs in vertaling te lezen.