Prospectus

nl en

Latin: drama

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

In het genre van het drama staan interactie op het toneel en de verschillende effecten daarvan centraal – het genre reflecteert dus op zichzelf al op performance en receptie.

In dit college zullen de voor-literaire vormen van het Romeinse theater (zoals mimus and fabula Atellana) en hun ontwikkeling, de rol van dans en muziek (pantomimus), de vroege vormen van literaire komedies (Plautus, Terentius), de fragmenten van het vroege Latijnse drama (Livius Andronicus, Ennius, Naevius, Pacuvius, Accius) en de tragedies van Seneca philosophus aan de orde komen – de laatste zijn de enige teksten van dit genre die volledig zijn overgeleverd.

Naast het lezen van een selectie van primaire teksten (deels in het Latijn, deels in vertaling) zullen ook antieke theoretische reflecties over de productie en receptie van dramatische kunstwerken en moderne benaderingen van dramatische cultuur en literatuur worden bestudeerd en besproken.

N.B. De teksten voor het eerste college staan op Blackboard. Studenten dienen dit voor te bereiden.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het genre van het Latijnse drama;

  • Vaardigheid in omgang met fragmentarisch overgeleverde teksten;

  • Vaardigheid in omgang met en kritische evaluatie van secundaire literatuur;

  • Schriftelijke presentatievaardigheden: formuleren en uitwerken van een onderzoeksvraag; verzamelen en analyseren van primaire en secundaire bronnen;

  • Mondelinge presentatievaardigheden: responderen op een paper van een medestudent in kleine groepjes.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie.

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (30%) over een deel van het pensum;

  • Paper (30%);

  • Schriftelijke eindtoets (40%) over gelezen stof, de op college behandelde achtergrondinformatie (korte essayvragen) en vertaling van een ongelezen stuk Latijns drama.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor ter beschikkingstelling van studiemateriaal. Er is een discussieforum; studenten kunnen tussentijds vragen stellen aan de docent of medestudenten.

N.B. De teksten voor het eerste college staan op Blackboard. Studenten dienen dit voor te bereiden.

Literatuur

Aanbevolen: G. Manuwald, Roman Republican Theatre (Cambridge/New York 2011).

Dit boek en verdere literatuur wordt ook op een leesplank van de studiezaal GLTC geplaatst.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. dr. A. Ambühl