Prospectus

nl en

Reading List Greek

Course
2013-2014

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).
Studenten kiezen ofwel het pensum Grieks ofwel het pensum Latijn.

Beschrijving

Het pensum Grieks bevat de volgende onderdelen:

 • Zelfstandige lectuur van Aristophanes Kikkers (met de commentaar van Sommerstein; incidenteel gebruik van Dover wordt aanbevolen);

 • Zelfstandige lectuur van één van de volgende tragedies:

  • Euripides, Bacchanten (met de commentaar van Dodds);
  • Euripides, Hippolytos ((met de commentaar van Halleran; incidenteel gebruik van Barrett wordt aanbevolen));
  • Sophocles, Antigone (met de commentaar van Griffith);
  • Sophocles, Oedipus Rex (met de commentaar van Dawe) (bij Sophocles, met name bij de Oedipous Rex, wordt incidenteel gebruik van Jebb aanbevolen).

Als één van de hier aangeboden tragedies onderwerp was van het BA1 tragedieblok mag dat stuk niet hier opnieuw gekozen worden. Studenten die een van de tragedies als eindexamenonderwerp hadden, mogen dat stuk niet kiezen. In alle gevallen van de zelfstandige lectuur geldt dat bij de te lezen teksten de vermelde commentaar bestudeerd dient te worden, inclusief de argumentatie voor bepaalde interpretaties, en de inleiding.

 • Lectuur in vertaling van Aeschylus Agamemnon (bijv. de vertaling van Koolschijn);

 • Thucydides 2.1-8, 2.47-54 en 2.59-65 (waarvan de eerste twee passages in het Grieks en de laatste in vertaling) met commentaar van Rusten (Cambridge 1989). Gebruik van Classen-Steup, Gomme en Hornblower wordt aanbevolen.

Leerdoelen

De student moet in staat zijn met behulp van de gangbare hulpmiddelen genoemde teksten zelfstandig te lezen en te interpreteren.

Rooster

Dit college heeft geen reguliere bijeenkomsten.

Onderwijsvorm

Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met vertalingen gelezen stof en korte open (invul)vragen;

 • Er zijn geen tussentoetsen. Het tentamen is alleen schriftelijk en in zijn geheel af te leggen.

Het pensum kan in beide semesters worden afgelegd. Per semester zijn er twee toetsmomenten (NB. het pensum Grieks heeft geen herkansingen). Voor data zie tentamenroosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Translation and Notes by Alan H. Sommerstein, Warminster 1996;

 • Aristophanes, Frogs. Edited with Introduction and Commentary by Kenneth Dover, Oxford 1993;

 • Euripides, Bacchae. Edited with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford 1960;

 • Euripides. Hippolytos. Edited with Introduction and Commentary by W.S. Barrett, Oxford 1964;

 • Euripides. Hippolytus. Edited with Translation and Notes by M.R. Halleran, Warminster 1995;

 • Sophocles, Antigone. Edited by Mark Griffith, Cambridge 1999;

 • Sophocles, Oedipous Rex. Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, 2006;

 • Sophocles. The Plays and Fragments with critical Notes, Commentary and Translation in English Prose by Sir Richard C. Jebb, I The Oedipous Tyrannus, Cambridge 1914; III The Antigone, Cambridge 1900 [de commentaren van Jebb zijn herdrukt in Amsterdam 1966 en 1971, én door de Bristol Classical Press in 2004 met een ‘General Introduction’ van P.E. Easterling en een op de Oedipous Rex resp. Antigone toegespitste inleiding van Jeffrey Rusten resp. Ruby Blondell];

 • Aischylos, Het verhaal van Orestes. Agamemnon, Dodenoffer, Goede Geesten. Vertaald door Gerard Koolschijn, Amsterdam 1995;

 • Thucydides, The Peloponnesian War, Book II, ed. J.S. Rusten, Cambridge,1989;

 • Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Ambo/ Athenaeum- Polak & Van Gennep, Amsterdam 1986.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. M. van Raalte

Opmerkingen

Beide talen – Grieks en Latijn – moeten in je BA3 programma vertegenwoordigd zijn met ten minste 5 ects. Houd hier dus rekening mee bij de keuze voor het BA3 pensum en de bachelorwerkcolleges en het bachelorwerkstuk. Wanneer je bij één van de talen een werkcollege volgt, bijvoorbeeld bij Latijn, en het onderwerp van je bachelorwerkstuk tevens over Latijn gaat, dien je het pensum Grieks te lezen (en vice versa). Indien bij beide talen een werkcollege gevolgd wordt mag je kiezen of je het pensum bij Grieks of Latijn leest.